Store kunnskapshull i myra

Alle som er glad i å ferdes i norsk natur vet at de ofte kan støte på myrlendt terreng. Inntil nå har det vært stor usikkerhet om hvor stort areal denne landskapstypen utgjør, men en kartlegging i 2015 (NIBIO) viser at det er et betydelig areal. LATICE forskere m.fl. har en kronikk i Nationen (19.03.16) om utbredelse og betydningen myra har som ressurs, og for eksempel som karbonlager. 

Myrlandskap utgjør omlag 9 % av Norges areal, her representert med et myrlandskap på Blefjell. Foto: Bernt Rostad (Flickr, CC BY 2.0)

Myrlandskap utgjør nesten 9 % av Norges areal, her representert med et myrlandskap på Blefjell. Foto: Bernt Rostad (Flickr, CC BY 2.0)

I 2015 fullførte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) en kartlegging av arealstatistikk for vegetasjonstyper i Norge. Her kom det frem at landskapstypen åpen myr dekker hele 28.300 km2 i Norge. Dette er nesten 9 prosent av landets areal, og er volummessig større enn det man før har antatt myrer utgjør som areal.

Myrlandskap spiller en viktige rolle både for flomregulering og som karbonlagre. De har også våtområder med et rikt økosystem og mange planter, fugler og dyr finnes i slike landskap.

Les mer om dette i kronikken i Nationen. Kronikkforfattere er flere; fra UiO, Frode Stordal, geofag og Anders Bryn, NHM, begge fra forskergruppen LATICE. Andre som er medforfattere er Rekdal/NIBIO og Moen/NTNU Vitenskapsmuseet.

Les kronikken:

Store kunnskapshull i myra, Nationen (Kronikk, Anders Bryn m.fl), 19.03.2016

Les kronikken som pdf (Nationen 19. mars).

 

Om forskergruppen LATICELand-ATmosphere Interactions in Cold Environments.

Publisert 1. apr. 2016 09:41 - Sist endret 31. okt. 2018 13:45