Pulserande brear fekk stor merksemd i internasjonale media

Isbreane på Svalbard oppfører seg forskjellig frå andre typar isbrear. Dei avanserer i nokre år, trekkjer seg så raskt tilbake - vert sovende i femti til hundre år - før dei igjen byrjar å avansere. Professor Jon Ove Hagen ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo vart nyleg intervjua i Apollon om Svalbards pulserande isbreer. Dei pulserande isbreane har sidan då fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier.

FEMTI METER HØG: Dei fleste breane i  verda er klassiske kalvebrear, slik som Lilliehöökbreen heilt nord på Svalbard. Fronten på denne breen er to kilometer brei og nesten femti meter høg. Kvar gang den kalvar, høyres enorme drønn over heile fjorden. No har forskarar undersøkt ein type breer som oppfører seg på ein heilt annan måte. Foto: Yngve Vogt

FEMTI METER HØG: Dei fleste breane i  verda er klassiske kalvebrear, slik som Lilliehöökbreen heilt nord på Svalbard. Fronten på denne breen er to kilometer brei og nesten femti meter høg. Kvar gang den kalvar, høyres enorme drønn over heile fjorden. No har forskarar undersøkt ein type breer som oppfører seg på ein heilt annan måte. Foto: Yngve Vogt

Det nordiske senteret - Nordic Centre of Excellence (NCoE) Stability and Variations of Arctic Land Ice - SVALI, som er leia av Jon Ove Hagen har studert ein unik type av isbrear på Svalbard.

Isbreane på Svalbard oppførere seg ganske ansleis enn andre isbrear i verda. Dette har fått mykje mediaomtale på internasjonale nettstadar for forskning.

 

Artiklar i internasjonale media

Pulsating glaciers of Svalbard behave differently, ScienceDaily, 1.2.2016

Glaciers on Svalbard behave differently, pys.org., 1.2.2016, og SciFeeds

Weird, Pulsating Glaciers Discovered in Svalbard: How They Impact Sea Level Rise, Science World Report,1.2.2016‎

Glaciers on Svalbard pulse, reportingclimatescience.com, 3.2.2016

Svalbardbreer er ikke som andre breer, High North News, 4.2.2016

 

Universitetet i Oslo, Apollon

Glaciers on Svalbard behave differently, Apollon 2016/1

Apollon 2016/1 Theme: Nordområdene.(in Norwegian)

 

Publisert 16. feb. 2016 11:49 - Sist endret 19. feb. 2016 11:17