Om ras frå Svalbards fjell

Ein varm haust i 2016 førte til fleire ras fleire frå fleire fjellsider på Svabard. Det var mykje regn på hausten, og dette fekk skylda for rasa. Men ein del av forklaringa er og at det har blitt lågare permafrost i bakken og i fjellsidene. Les meir om dette i ein artikkel i Apollon med professor ved Institutt for geofag, Ole Humlum. 

Svalbard:  Ras i en fjellside på Svalbard. Foto: Ole Humlum

Svalbard:  Ras i ei fjellside på Svalbard. Foto: Ole Humlum

Referanse:

Små regnbyer river ned fjellsider, apollon.uio.no, 29.01.2017

Publisert 2. feb. 2017 10:59 - Sist endret 3. feb. 2017 20:12