Elbilenes globale konsekvenser

Norge har et stort antal elbiler, og det er antatt at de er bra for miljøet siden de ikke slipper ut CO2. Men elbiler produseres  av materialer som må utvinnes og prosesseres, ofte sjeldne mineraler som må utvinnes i gruver som det er konflikter om. Med dette som bakteppe har Knut Bjørlykke i et innlegg i DN stilt spørsmålet om hvor miljøvennlige elbilene egentlig er?

Hvor miljømessige er elbiler egentlig? Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Hvor miljømessige er elbiler egentlig? Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Elbiler krever store mengder energi for å produseres, og bilbatteriene med lengst levetid har en stor andel kobolt. En storprodusent av kobolt er Kongo, der gruvene har konsekvenser for miljø og mennesker.

Les innlegg

Elbilenes globale konsekvenser, Dagens Næringsliv 20.12.2018

 

Publisert 7. jan. 2019 16:11 - Sist endret 7. jan. 2019 16:17