I kontinuerlig endring

Det er mye oppmerksomhet på smeltende isbreer og stigning av havnivået. Men også andre forhold spiller inn på endring av havnivået. Platetektonikk og havbunnsspredning i midthavsrygger er en viktig faktor som kan forårsake endringer på havnivået i det store geologiske bildet. Årsaken kan du lese mer om i et intervju med Johan Petter Nystuen på geoforskning.no.

Johan Petter Nystuen. Foto: Ronny Setså

Johan Petter Nystuen. Foto: Ronny Setså

Johan Petter Nystuen er professor emeritus ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. 

Les artikkelen på geoforskning.no:

I kontinuerlig endring, geoforskning.no, 6.3.2018

En lengre versjon av artikkelen kan leses i GEO magasinet, no 1 - 2018.

Se også relatert artikkel:

Isen innvirkning på havnivået, geoforskning.no, 14.3.2018

Publisert 8. mars 2018 18:50 - Sist endret 27. mars 2018 13:33