Forener krefter for klimaet

Klimaendringene regnes for å være den største utfordringen menneskene står overfor. Et nytt senter som forener biologi, geofag og kjemi tar opp kampen, og det nye senteret og samarbeidet er omtalt nylig på titan.uio.no.

UiO professorene Frode Stordal, Dag Hessen og Rolf Vogt er spydspisser innen hvert sitt forskningsfelt, henholdsvis geofag, biovitenskap og kjemi. I det nye senteret de samle farene fagene for å forske på klima og miljø. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

UiO professorene Frode Stordal, Dag Hessen og Rolf Vogt er spydspisser innen hvert sitt forskningsfelt, henholdsvis geofag, biovitenskap og kjemi. I det nye senteret de samle farene fagene for å forske på klima og miljø. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Professor Dag Hessen fra Institutt for biovitenskap skal lede et nytt senter sammen med professorene Frode Stordal (Institutt for geofag) og Rolf D. Vogt (Kjemisk institutt). Det nye senteret skal forene fagfeltene biologi, geofag og kjemi innen klimaforskning og utfordringer i vår tid. 

Senteret har fått navnet; BioGeoChemistry in the Anthropocene.

Les hele artikkelen på forskningsportalen titan; Forener krefter for klimaet, titan.uio.no, 20.06.2018

Publisert 21. juni 2018 10:42 - Sist endret 22. juni 2018 10:22