Geoformidling kan verta betre i nasjonalparkane

Norge har i alt 47 nasjonalparkar, av dei ligg 40 på fastlandet, mens sju er å finna på Svalbard. Dette er store, samanhengande og urørte områder som er opne for fri ferdsel. I ein kronikk skriv professor emeritus Knut Bjørlykke om geoformidling i nasjonalparkane, og kvifor det er viktig. På trykk i september utgåva av magasinet GEO/GEO365.no.

Rondane nasjonalpark er Norges fyrste nasjonalpark, etablert i 1962, og ligg i høgfjellet i Innlandet mellom Gudbrandsdalen og Atnadalen. Kva fortel landskapet oss? Foto: Gunn Kristin Tjoflot/GEO

Rondane nasjonalpark er Norges fyrste nasjonalpark, etablert i 1962, og ligg i høgfjellet i Innlandet mellom Gudbrandsdalen og Atnadalen. Kva fortel landskapet oss? Foto: Gunn Kristin Tjoflot/GEO

Kunnskap om berggrunn, sedimenter. jordsmonn og geologisk prosesser er nødvendig for å forstå samanhengar ute i naturen. Folk som ferdes i norsk natur vil ha glede av å få vita meir om den naturen de går i slik at de kan forstå hvorfor det ser ut slik som det gjer skriv Bjørlykke i sin kronikk.

Kronikken var nylig på trykk i magasinet GEO – Norges einaste populærfaglege geomagasin, og den kan lesast på nett på lenka under.

Les kronikken her:

Formidlingen må bli bedre, GEO/GEO365.no, Nr. 6 – 2020.

Publisert 13. okt. 2020 13:20 - Sist endret 13. okt. 2020 13:20