Meteoren som satte fyr på Barentshavet

Mjølnirkrateret ligg på botnen av Barentshavet, og er forårsaka av ein stor meteoritt som slo ned i havet for 142 millionar år sidan. Den var 1,6 kilometer brei og laga eit 40 kilometer stort krater på havbotnen: og forskarane ved UiO kalla den opp etter hammaren til den norrøne guden Tor.  Henning Dypvik er intervjua om meteornedslaget og kva det medførtt på forskning.no, NRK med fleire.

Då meteoritten slo ned på havbotnen i Barensthavet. Illustrasjon: Jon Reierstad/UiO/2006

Då meteoritten slo ned på havbotnen i Barensthavet. Illustrasjon: Jon Reierstad/UiO/2006

Henning Dypvik, professor i geologi ved UiO har vorte intervjua om sin forsking på meteorittkratre, spesielt Mjølnirkrateret.

Kva vi veit om kva som skjedde når den massive meteoritten traff Barentshavert for 242 år sidan?

Artiklar:

Da en flere hundre meter høy tsunami traff Finnmark, forskning.no, 24.8.2020

Det kan være mange skjulte meteoritt­kratre i Norge, forskning.no, 15.8.2020

 

Sjå også:

Meteoren som satte fyr på Barentshavet, NRK, 6.9.2020

Publisert 26. aug. 2020 14:45 - Sist endra 11. sep. 2020 09:37