Mange bekker små – Natur i endring

GEOs instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle ble med NRK i "Natur i endring" til et nydelig skogsvann for å forklare hva sur nedbør medførte av endringer i økosystemer i norske vassdrag på 70-tallet. Denne episoden med navn "Mange bekker små" ble vist på NRK1 13. oktober 2020, men kan sees på NRK TV når som helst.

Brit Lisa Skjelkvåle, er hydrogeolog og forklarer om virkninger av sur nedbør i episode 6 i NRK serien Natur i endring. Foto: NRK

Brit Lisa Skjelkvåle, er hydrogeolog og forklarer om virkninger av sur nedbør i episode 6 i serien Natur i endring. Foto: NRK

Institutt for geofags instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle ble med et NRK team i "Natur i endring" til et nydelig skogsvann for å forklare hva sur nedbør gav av endringer i økosystemer i norske sjøer og elver på 70-tallet. Brit Lisa er hydrogeolog og vet mye om sur nedbør, fiskedød og hvordan problemet med forsurning av norske vassdrag til slutt løste seg.

Forsurningen kom hovedsaklig på grunn av lufttransport av forurensning fra kontinentet, spesielt England men også Tyskland, Polen og andre alt etter vindretning.

Episoden ses på NRK TV:

Publisert 13. okt. 2020 13:50 - Sist endret 13. okt. 2020 13:50