Svalbard avslører jordas største massedød

Ein ny forskingsartikkel av forskarar frå Institutt frå geofag og Museum für Naturkunde, Berlin m.fl. publisert i Nature Geoscience, kastar ljos over kva som kan ha skjedd ved den største av dei fem kjente masseutryddingane på jorda. Henrik Svensen er intervjua om denne studien i forskning.no. 

Den største masseutryddinga av liv på jorda skjedde for 250 millionar år sidan. Deltadalen på Svalbard har forskarane funne spor etter kva som har skjedd. Foto: Julian Janocha, Institutt for geofag, UiO / Sverre Planke, VBPR & UiO

Den største masseutryddinga av liv på jorda skjedde for 250 millionar år sidan. Deltadalen på Svalbard har forskarane funne spor etter kva som har skjedd. Foto: Julian Janocha, Institutt for geofag, UiO / Sverre Planke, VBPR & UiO

Livet på jorda har vorte påvirka av mange katastrofar. Den største av dei 5 kjente masseutryddinga skjedde for 252 millioner år sidan, då 80 til 90 prosent av livet i havet forsvann. Tilsvarande på land antar forskarane at 75 prosent av alt liv vart utrydda.

På Svalbard har forskarane frå Universitetet i Oslo (UiO) dei siste åra undersøkt noko som den gongen var grunt hav og litt djupere havbotn. Her fann dei noko interessant, les meir om dette i denne artikkelen på forskning.no.

Meir om dette:

Svalbard avslører den største massedøden, forskning.no, 9.9.2020

Publisert 11. sep. 2020 11:21 - Sist endra 11. sep. 2020 11:42