Verdens verste år?

Historiske kilder beskriver kulde og tåke over Europa, Midt-Østen, deler av Asia. De norrøne sagaene forteller om Fimbulvinteren og at Fenrisulven hadde slukt sola. Hva skjedde året 536? Det tverrfaglige UiO-forskerteamet i VIKINGS vil finne ut om det kjølige klimaet gav uro, folkevandring og vikingtokt. Årringer i gamle trestammer gir verdifull informasjon. Les artikkelen i A-magasinet.

Treringer i eldgammel trestamme fra Raknehaugen, en gravhaug på Jessheim som er nesten 1500 år gammel. Foto: Joshua Neilson Bostic/UiO

Treringer i eldgammel trestamme fra Raknehaugen, en gravhaug på Jessheim som er nesten 1500 år gammel. Foto: Joshua Neilson Bostic/UiO

Selv om katastrofen i 536 er svært lenge siden, har forskerne mulighet til å undersøke vitenskaplig hva som kan ha skjedd med klimaet i perioden.

Det er historiske kilder, nedtegnelser, gravfunn, kartlegging av ødegarder, isbrekjerner, pollen i sedimenter på bunnen av myrer. En spesiell kilde til informasjon har blitt undersøkt nøye. Forskerne har undersøkt eldgamle trestammer fra Raknehaugen, en gammel gravhaug på Jessheim nesten 1500 år gammel.

Årringer i trestammene forteller sin historie. Stipendiat Joshua Neilson Bostic ved CEED og Institutt for geofag har jobben med å undersøke årringene. Et møysommelig arbeid. 

Les artikkel

Disse årringene kan gi verdifull informasjon om dagens klimaendringer, A-magasinet, Aftenposten, 3.01.2020

Publisert 3. jan. 2020 14:54 - Sist endret 3. jan. 2020 15:09