English version of this page

Leksjon i matsikkerhet frå vikingtida

Vikingane og deirans forfedres jordbrukspraksis kan gje inspirasjon til tilpassingsdyktige matsystemer i dag. I ein ny studie frå VIKINGS-prosjektet, GEO, UiO undersøkte forskarane korleis skandinaviske samfunn tilpassa sitt landbruk i ein periode i europeisk historie prega av sterke klimasvingningar. Les om studien på 'News by AGU'.

Foto av vikingslandbruk hentet fra levende historie på Fotevikens Museum i Sverige. Foto: Fährtenleser/Wikimedia

Jordbruksmetodar før og under vikingtida (her presentert på Fotevikens Museum, Sverige) vart påvirka av klimaet viser ny forskning. Dette kan kanskje hjelpa samfunnet i dag til å tilpasse seg klimaendringer. Foto: Fährtenleser/Wikimedia

VIKINGS forskar Manon Bajard og kolleger presenterte ny forskning og ein studie om korleis samfunnet før og under vikingtida tilpassa jordbruket til eit klima i endring på EGU General Assembly 2021 tidligare i år. Studien gir eit nytt friskt innblikk i korleis vi kan forbetra vår fremtidige matsikkerhet.

Les artikkelen i Eos – News by AGU:

  • Food Security Lessons from the Vikings, Eos – News by AGU, 29.6.2021
  • Artikkelen vart også delt med mange andre internasjonale mediabyrå på nett slik som newsbreak.com, dailyadvent.com, essentials.news og flere
Publisert 8. sep. 2021 11:57 - Sist endra 8. sep. 2021 18:19