English version of this page

Prosedyre for arbeid ved Institutt for geofag sine fasiliteter under Korona-stengingen

Prosedyre for arbeid ved Ins. for geofag, UiO sine fasiliteter under Korona-stengingen. Prosedyren skal sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og studenter knyttet til begrenset åpning i forbindelse med pågående koronavirus-pandemi for å unngå smitte og COVID-19.

Prosedyren gjelder alt arbeid på Institutt for geofag.

Versjon (er): 

- Gjeldende versjon, 24. april 2020 (pdf).

Tilgang

 1. All tilgang skal godkjennes av Kontorsjef eller Instituttleder, IT eller Lab-leder, før endelig godkjennelse av MN-fakultet. Dette vil være til dokumentasjon av bruk av laboratorier og andre fasiliteter ved eventuelt behov for smittesporing.
 2. Kontorsjef eller Instituttleder, IT eller Lab-leder, sørger for at det ikke gis tillatelse til flere brukere enn det som er forsvarlig innen hvert område av bygningen.
 3. Godkjenning av tilgang er personlig. Man kan ikke ha med seg barn eller gjester til Instituttet under Korona-stengingen. 
 4. Sykler skal parkeres på sykkelparkering. Det er ikke tillatt å ta med sykler inn i bygningen.
 5. Vask/desinfiser hendene etter å entret bygningen, og ellers ofte.

Krav til bruker

 1. Minimer bruk av bygningen. Bruk hjemmekontor så langt det er mulig.
 2. Fortrinnsvis er bygningen åpen for laboratorieaktiviteter og bruk av nærmere bestemt programvare etter avtale med Instituttleder/Kontorsjef/IT-leder/Lab-leder.
 3. Det skal ikke foregå fysiske møter. Alle møter skal være digitale.
 4. Det skal være minimalt med forflytning innad i bygningen. Bruker skal kun bruke omsøkte og godkjente arealer.
 5. Minimer kontakt med andre ansatte.
 6. Minimer bruk av postrom og skriver. Vask hender før og etter besøk.
 7. Det forutsettes at hver bruker kun bruker ett fast toalettet.
 8. Det forventes at brukere medbringer nødvendig mat og drikke, og inntar dette på kontoret eller ute.
 9. Symptomer, karantene, isolasjon og renhold følg regler fra FHI og UiO. Om du må bli hjemme ved mistanke om smitte meld fra til Instituttleder eller Kontorsjef.

Nødvendige tiltak i fellesarealer

 1. Brukere skal kun benytte hovedinngangen.
 2. Hvis mulig unngå å bruke heisene.
 3. Brukere skal ikke benytte fellesarealer som kjøkken og seminarrom.

Bruk av laboratorier

 1. Det kan gis tillatelse til bruk av laboratorier etter nærmere avtale med ansvarlig Lab-tekniker.
 2. Det forutsettes at det utvises aktsomhet ved bruk av felles arealer og instrumenter. Rengjøres før og etter bruk eller benytt personlig verneutstyr.
 3. Det forutsettes at alle HMS regler som gjelder følges.
 4. Det forutsettes at alle vasker over arbeidsflater som er benyttet etter endt arbeidsdag ved bruk av sprit, klor eller annet egnet desinfeksjonsmiddel.
 5. Bruker må vaske hender når man forlater laboratoriet.

Bruk av kontorer

 1. Det gis kun tillatelse til en bruker per kontor av gangen til enhver tid. Brukere skal benytte egen PC og kontorplass.
 2. Bruker må rengjøre egen kontorplass med 70 % sprit eller såpe.
 3. Brukerne må ha tilgjengelig personlig hånddesinfeksjon. Personlig ansvar.
   

Oppdatering

 • Disse prosedyrene kan fortløpende bli oppdatert.
 • Brukere plikter å rette seg etter gjeldende prosedyre.
Publisert 23. apr. 2020 14:57 - Sist endra 24. apr. 2020 15:49