English version of this page

Jordens utvikling og dynamikk (CEED)

Apollo Lrg, Earth. Photo/Credits: NASA.

Apollo Lrg, Earth. Photo/Credits: NASA.

Seksjon for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) er et senter for fremragende forskning. Seksjonen er underlagt Institutt for geofag sitt styre, men har sitt eget fagråd (Advisory Board).  CEED er finansiert av Norges Forskningsråd for 10 år. Senterets leder er professor Carmen Gaina med professor Trond H. Torsvik som nestleder.

Senter for Jordens utvikling og dynamikk

Senter for Jordens utvikling og dynamikk er et utpreget flerfaglig forskningsenter og inkluderer de fleste geofaglige fagdisipliner.

CEED forsker og underviser innen et vidt spekter av emner inkludert geodynamikk, tektonikk, geofysikk, petrologi, geokronologi, etc. Senterets forskning er utført i seks tema: