English version of this page

Jordens utvikling og dynamikk (CEED)

Apollo Lrg, Earth. Photo/Credits: NASA.
Apollo Lrg, Earth. Photo/Credits: NASA.

Seksjon for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) er et senter for fremragende forskning. Seksjonen er underlagt Institutt for geofag sitt styre, men har sitt eget fagråd (Advisory Board).  CEED er finansiert av Norges Forskningsråd for 10 år. Senterets leder er professor Trond H. Torsvik.

Aktuelt & I media

Arrangementer

Om oss

Besøksadresse: ZEB, Sem Sælands vei 2A, Blindern, Oslo

Postadresse: Postbox 1028, Blindern, 0315 Oslo

Telefon: 2285 4097

Seksjonsleder

Trond Helge Torsvik

Ansatte

Se ansatte

Forskning ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) er et utpreget flerfaglig forskningsenter og inkluderer de fleste geofaglige fagdisipliner. CEED forsker og underviser innen et vidt spekter av emner inkludert geodynamikk, tektonikk, geofysikk, petrologi, geokronologi, med flere. Forskningsaktiviteten er samlet innenfor seks tema:

Aktiviteter og aktuelt – CEED

Følg oss

Vi er på sosiale medier