Geologiprosjekt med ny relevans

Et prosjektet ved Institutt for geofag for å undersøke den geologiske historien til Mandawabassenget langs kysten av Tanzania, har fått ny relevans i og med gass funn i området. Professorene H. Dypvik og A. Andresen startet prosjektet i 2010, og med seg i arbeidet har de en doktorgradsstipendiat og flere masterstudenter. Les artikkel på nettstedet geoforskning.no.

Et prosjektet ved Institutt for geofag for å undersøke den geologiske historien til Mandawabassenget langs kysten av Tanzania, har fått ny relevans etter at det er funnet gass i området. Det overordnede målet for prosjektet ledet av professorene Henning Dypvik og Arild andresen er å knytte sammen geologien på land og til havs i området i sedimentologiske og tektoniske modeller.

 

Les artikkel:

Gassfunn trigger geologisk kartlegging, geoforskning.no, 14.1.2014.

Publisert 15. jan. 2014 09:35