English version of this page

Geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP)

Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP) forsker og underviser på tema innenfor fagområdet geofysikk. Seksjonen GEO-PGP, en tidligere del av et SFF, deltar i og favner om to tverrfaglig forskergrupper med flere forskere fra MN-fakultetet.

Geologiske prosessers fysikk (PGP)

PGP er en tverrfaglig forskergruppe som arbeider i skjæringspunktet mellom fysikk og geologi. Sentralt står forskning på å fremskaffe grunnleggende og kvantitativ forståelse av de komplekse mønstre og prosesser i Jorden. Forskergruppen inkluderer både fagpersoner fra Institutt for geofag og Fysisk institutt, begge Universitetet i Oslo.

Interface Dynamics in Geophysical Flows

Geofysiske strømningsprosesser inkluderer strømning av gasser, væsker og viskøse faste stoffer i geosfæren, hydrosfæren, kryosfæren (snø, is) og atmosfæren. I den tverrfaglige forskergruppen EarthFlows undersøkes dynamikken av grenseflater mellom det som strømmer og mediet (ene) der strømningen foregår på eller i. Et mål er å gi økt forståelse av prosessene som former den komplekse overflaten som skiller den faste jord fra jordens ulike fluider.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Kontakt oss

Besøksadresse

Fysikkbygningen, 4. etasje, Sem Sælands vei 24 (kart)
0371 Oslo

Postadresse

Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo