English version of this page

Geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP)

Foto av en strand med rullestein og mektige fjell i bakgrunnen, profilbilde for Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP), Universitetet i Oslo.

Seksjonen for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP) forsker og underviser på tema innenfor fagområdet geofysikk. GEO-PGP er en tidligere del av et SFF, og deltar nå i og favner om to tverrfaglige forskergrupper med forskere fra hele MN-fakultetet. Seksjonens ansatte deltar også i det tverrfaglige geofag-fysikk senteret Njord, UiO.

Aktuelt & I media

Arrangementer

16. apr. 2021 14:00, https://uio.zoom.us/j/63876855614

Om oss

Besøksadresse: Fysikkbygningen, 4. etg, Sem Sælands vei 24, Blindern, Oslo (kart)

Postadresse: Postboks 1048, Blindern, 0316 Oslo

Seksjonsleder:

Luca Menegon

Ansatte

Alfabetisk liste

Geologiske prosessers fysikk (PGP)

PGP er en tverrfaglig forskergruppe som arbeider i skjæringspunktet mellom fysikk og geologi. Sentralt står forskning på å fremskaffe grunnleggende og kvantitativ forståelse av de komplekse mønstre og prosesser i Jorden. Forskergruppen inkluderer både fagpersoner fra Institutt for geofag og Fysisk institutt, begge Universitetet i Oslo.

Interface Dynamics in Geophysical Flows

Geofysiske strømningsprosesser inkluderer strømning av gasser, væsker og viskøse faste stoffer i geosfæren, hydrosfæren, kryosfæren (snø, is) og atmosfæren. I den tverrfaglige forskergruppen Interface Dynamics in Geophysical Flows – EarthFlows – undersøkes dynamikken av grenseflater mellom det som strømmer og mediet (ene) der strømningen foregår på eller i. Et mål er å gi økt forståelse av prosessene som former den komplekse overflaten som skiller den faste jord fra jordens ulike fluider.

Aktiviteter og aktuelt – GEO-PGP

Njord – MN/UiO

Vi deltar i forskning ved senteret Njord (uio.no)