English version of this page

Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP)

Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP) forsker på temaer innenfor fagområdet geofysikk. Seksjonen, som tidligere var en del av et SFF, deltar i en en tverrfaglig forskergruppe, se presentasjon under.

Geologiske prosessers fysikk (PGP)

PGP er en tverrfaglig forskergruppe som arbeider i skjæringspunktet mellom fysikk og geologi. Sentralt står forskning på å fremskaffe grunnleggende og kvantitativ forståelse av de komplekse mønstre og prosesser i Jorden. Forskergruppen inkluderer både fagpersoner fra Institutt for geofag og fra Fysisk institutt.

Interface Dynamics in Geophysical Flows - EarthFlows

Geofysiske strømningsprosesser inkluderer strømning av gasser, væsker og viskøse faste stoffer i geosfæren, hydrosfæren, kryosfæren (snø, is) og atmosfæren. I denne tverrfaglige forskergruppen undersøkes dynamikken av grenseflatene mellom det som strømmer og mediet(ene) strømningen foregår på eller i. Et mål med EarthFlows er å gi økt forståelse av prosessene som former den komplekse overflaten som skiller den faste jord fra jordens ulike fluider.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Kontakt

Geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP)
Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo

Fysikkbygningen, 4. etasje, Sem Sælands vei 24 (kart)