English version of this page

Geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP)

Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP) forsker og underviser på tema innenfor fagområdet geofysikk. Seksjonen GEO-PGP, en tidligere del av et SFF, deltar i og favner om to tverrfaglig forskergrupper med flere forskere fra MN-fakultetet.

Geologiske prosessers fysikk (PGP)

PGP er en tverrfaglig forskergruppe som arbeider i skjæringspunktet mellom fysikk og geologi. Sentralt står forskning på å fremskaffe grunnleggende og kvantitativ forståelse av de komplekse mønstre og prosesser i Jorden. Forskergruppen inkluderer både fagpersoner fra Institutt for geofag og Fysisk institutt, begge Universitetet i Oslo.

Interface Dynamics in Geophysical Flows

Geofysiske strømningsprosesser inkluderer strømning av gasser, væsker og viskøse faste stoffer i geosfæren, hydrosfæren, kryosfæren (snø, is) og atmosfæren. I den tverrfaglige forskergruppen EarthFlows undersøkes dynamikken av grenseflater mellom det som strømmer og mediet (ene) der strømningen foregår på eller i. Et mål er å gi økt forståelse av prosessene som former den komplekse overflaten som skiller den faste jord fra jordens ulike fluider.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Kontakt oss

Geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP)
Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo

Fysikkbygningen, 4. etasje, Sem Sælands vei 24 (kart)