Tal og fakta 2012

Vitskaplige publikasjonar 213
Masterprogram 1
Bachelorprogram 2
Oppnådde mastergradar * 43
Fullførde doktorgradar 22
Ph.d./stipendiatar 32,4 årsverk
Akademisk tilsette 60,2 årsverk
Teknisk tilsatte (IT/Laboratorier) 15,1 årsverk
Administrativt tilsette 13,1 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 134
- Del av økonomi som er eksternt finansiert 29 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglige forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tala med unntak av Oppnådd mastergrad og Økonomi er henta frå Database for statistikk om høgare utdanning (DBH).

Publisert 25. feb. 2014 13:36 - Sist endra 27. juni 2019 13:22