Tal og fakta 2013

Vitskaplege publikasjonar 252
Masterprogram 1
Bachelorprogram 2
Oppnådde mastergrader * 45
Fullførte doktorgradar 14
Ph.d./stipendiatar 36,2 årsverk
Akademisk tilsette 85,7 årsverk
Teknisk tilsette (IT/Laboratorier) 15,8 årsverk
Administrativt tilsette 16,7 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 171
- Del av økonomi som er eksternt finansiert ** 44 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tala med unntak av Oppnådd mastergrad og Økonomi er henta frå Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

** Ekstern finansiering er inkludert SFF - Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) som starta opp 1.3.2013, og ligg organisatorisk ved Institutt for geofag.

Publisert 3. des. 2015 09:39 - Sist endra 29. jan. 2019 12:40