Tall og fakta 2014

Vitenskaplege publikasjonar 251
Masterprogram 1
Bachelorprogram 2
Oppnådd mastergrad * 54
Avlagte doktorgradar 11
Ph.d./stipendiatar 43,1 årsverk
Akademisk tilsatte 84,7 årsverk
Teknisk tilsatte (IT/Laboratorier) 18 årsverk
Administrativt tilsatte 17,1 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 171,5
- Del av økonomi som er eksternt finansiert ** 57 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tala med unntak av Økonomi er henta frå Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

** Ekstern finansiering er inkludert SFF - Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) som starta opp 1.3.2013, og ligg organisatorisk ved Institutt for geofag. Summen er rekna utan inngåande balanse dvs. overskot/underskot frå forrige år.

Publisert 10. jan. 2017 17:03 - Sist endra 29. jan. 2019 12:55