Tal og fakta 2015

Vitenskaplege publikasjonar 234
Masterprogram 1
Bachelorprogram 2
Oppnådd mastergrad 66
Avlagte doktorgradar 16
Ph.d./stipendiatar 50 årsverk
Akademisk tilsatte 88, 9 årsverk
Teknisk tilsatte (IT/Laboratorier) 18, 8 årsverk
Administrativt tilsatte 14 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 183, 7
- Del av økonomi som er eksternt finansiert ** 46 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tala med unntak av Økonomi er henta frå Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Oversikt over ansatte er henta frå UiOs årsverkskube (tatt ut 1.12.2015).

** Ekstern finansiering er inklusive SFF - Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) som ligg organisatorisk til Institutt for geofag. Summen er eksklusive inngåande balanse dvs. over- og underskot frå forrige år.

Publisert 29. nov. 2017 13:50 - Sist endra 29. jan. 2019 12:54