Tal og fakta 2016

Nøkkeltal for Institutt for geofag, UiO for 2016.

Vitenskaplege publikasjonar 255
Masterprogram 1
Bachelorprogram 2
Oppnådd mastergrad 65
Avlagte doktorgradar 16
Ph.d./stipendiatar 56,1 årsverk
Akademisk tilsette 111,8 årsverk
Teknisk tilsette (IT/Laboratorier) 21,4 årsverk
Administrativt tilsette 12,7 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 175,9
- Del av økonomi som er eksternt finansiert ** 47 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tala med unntak av Økonomi er henta frå Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Oversikt over ansatte er henta frå UiOs årsverkskube (tatt ut 31.12.2016).

** Ekstern finansiering er inklusive SFF - Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) som ligg organisatorisk til Institutt for geofag. Summen er eksklusive inngåande balanse dvs. over- og underskot frå forrige år.

Publisert 29. nov. 2017 12:27 - Sist endra 25. mai 2022 16:02