English version of this page

Tal og fakta 2017

Nøkkeltal for Institutt for geofag, UiO for 2017.

Vitenskaplege publikasjonar (DBH) 283
Masterprogram 1
Bachelorprogram 3
Oppnådd mastergrad 60
Avlagte doktorgradar 12
Ph.d./stipendiatar 54,3 årsverk
Akademisk tilsette (totalt) 172,8 årsverk
Teknisk tilsette (IT/Laboratorier) 21,3 årsverk
Administrativt tilsette 13,9 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 215,4
– Del av økonomi som er eksternt finansiert ** 50 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tala er henta frå Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), med unntak av Økonomi. Antal ansatte er tatt frå UiOs årsverkskube (tatt ut 31.12.2017).

** Ekstern finansiering er inklusive SFF - Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) som ligg organisatorisk til Institutt for geofag. Summen er eksklusive inngåande balanse dvs. over- og underskot frå forrige år.

Publisert 24. aug. 2018 14:30 - Sist endra 25. mai 2022 16:02