English version of this page

Personer - Side 6

Søk etter ansatte og studenter

Personer 126 - 150 av 265
Navn Telefon E-post Emneord
Jäger, Ann-Christin Seniorkonsulent +47 22856618 91879888 a.c.jager@geo.uio.no Innkjøp, Basware PM, HR Portalen
Kandula, Neelima Stipendiat neelima.kandula@geo.uio.no
Bilde av Dag Arild Karlsen Karlsen, Dag Arild Professor +47 22854147 +47 90034342 d.a.karlsen@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Organisk geokjemi, Petroleumssystemer
Bilde av Inger Helene H. Karset Karset, Inger Helene H. Stipendiat +47 22855810 i.h.h.karset@geo.uio.no Skyer, Aerosoler
Bilde av Hans Jørgen Kjøll Kjøll, Hans Jørgen Forsker +47 22855654 h.j.kjoll@geo.uio.no
Bilde av Anouk Tosca Klootwijk Klootwijk, Anouk Tosca Stipendiat a.t.klootwijk@geo.uio.no
Bilde av Trine-Lise  Knudsen Gørbitz Knudsen Gørbitz , Trine-Lise Administrativ leder, CEED +47-22856435 t.l.k.gorbitz@geo.uio.no
Bilde av Magnus Kristoffersen Kristoffersen, Magnus Senioringeniør +47 22858187 magnus.kristoffersen@geo.uio.no
Bilde av Kirstin Krüger Krüger, Kirstin Professor +47 22855811 kirstin.kruger@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfære-hav interaksjon, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfærekjemi
Bilde av Agata Magdalena Krzesinska Krzesinska, Agata Magdalena Postdoktor a.m.krzesinska@geo.uio.no
Bilde av Evgeniy Kulakov Kulakov, Evgeniy Forsker evgeniy.kulakov@geo.uio.no
Bilde av Wolfram Michael Kürschner Kürschner, Wolfram Michael Professor +47 22856672 +4796010747 w.m.kurschner@geo.uio.no Geologi, Palynologi, Stratigrafi, Mikropaleontologi
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47 22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Bilde av Joseph Henry Lacasce Lacasce, Joseph Henry Professor +47 22855955 j.h.lacasce@geo.uio.no Meteorologi, Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Turbulens, Lagrange statistikk
Bilde av Marius Lambert Lambert, Marius Stipendiat +47 22855827 marius.lambert@geo.uio.no
Bilde av Mika Lanzky Lanzky, Mika Stipendiat mika.lanzky@geo.uio.no
Bilde av Jon Larsen Larsen, Jon jon.larsen@geo.uio.no
Bilde av Paul Leclercq Leclercq, Paul Postdoktor +47 22855936 paul.leclercq@geo.uio.no Glasiologi
Bilde av Pierre-Marie Lefeuvre Lefeuvre, Pierre-Marie +47 22856692 p.m.lefeuvre@geo.uio.no Isbre hydrologi, Fjernanalyse, Glasiologi, modellering, Klimaendringer
Bilde av Hong Li Li, Hong Postdoktor 925 57 644 hong.li@geo.uio.no
Bilde av Xiangyu Li Li, Xiangyu +47 22844062 xiangyu.li@geo.uio.no
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47 22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
Bilde av Lina Hedvig Line Line, Lina Hedvig Stipendiat l.h.line@geo.uio.no
Bilde av Anders Mattias Lundmark Lundmark, Anders Mattias Førsteamanuensis +47 22856686 +4793003214 +47-93003214 a.m.lundmark@geo.uio.no
Bilde av Kristoffer Løvstad Løvstad, Kristoffer Seniorkonsulent kristoffer.lovstad@geo.uio.no