English version of this page

Personer - Side 9

Søk etter ansatte og studenter

Personer 201 - 225 av 265
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bjørg Rognerud Rognerud, Bjørg Senioringeniør +47 22857917 bjorg.rognerud@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Web
Bilde av Tobias Rolf Rolf, Tobias Forsker +47 22854087 tobias.rolf@geo.uio.no
Roxå, Torgny Førsteamanuensis torgny.roxa@geo.uio.no
Bilde av Lars Petter Røed Røed, Lars Petter Professor emeritus l.p.roed@geo.uio.no Oseanografi, Klimaendringer, Numerisk modellering
Bilde av Daniel Schmid Schmid, Daniel Førstelektor +47 22856491 daniel.schmid@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi
Bilde av Louise Steffensen Schmidt Schmidt, Louise Steffensen Postdoktor l.s.schmidt@geo.uio.no
Scholzen, Chloé Stipendiat chloe.scholzen@geo.uio.no
Bilde av Thomas Vikhamar Schuler Schuler, Thomas Vikhamar Professor +47 22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Glasiologi, Hydrologi, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Michael Schulz Schulz, Michael Professor II +47 98471672 +47 98471672 michael.schulz@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Johannes Schweitzer Schweitzer, Johannes Førsteamanuensis +47 41614946 johannes.schweitzer@geo.uio.no
Bilde av Britta Schäfer Schäfer, Britta Stipendiat +49160996203 britta.schafer@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Clara Sena Sena, Clara Forsker +47 22854148 clara.sena@geo.uio.no Grunnvann, Miljøgeologi, Forurensning i geosystemer, Gass-væske-mineral reaksjoner
Bilde av Christopher Sæbø Serck Serck, Christopher Sæbø Postdoktor +47 22856685 +47 92699695 c.s.serck@geo.uio.no
Shan, Yutong Postdoktor yutong.shan@geo.uio.no
Bilde av Grace Shephard Shephard, Grace Forsker, Institutt for geofag g.e.shephard@geo.uio.no
Bilde av Olga Silantyeva Silantyeva, Olga Postdoktor olga.silantyeva@geo.uio.no
Bilde av Petter Silkoset Silkoset, Petter Senioringeniør +47 22856111 petter.silkoset@geo.uio.no
Bilde av Siri Simonsen Simonsen, Siri Senioringeniør +47 22856127 siri.simonsen@geo.uio.no
Sjur, Anna Lina Petruseviciute Stipendiat a.l.p.sjur@geo.uio.no Oseanografi
Bilde av Arve Sleveland Sleveland, Arve +4799471516 arslevel@student.matnat.uio.no
Bilde av Holly Jayne Stein Stein, Holly Jayne Forsker +47 22855006 h.j.stein@geo.uio.no
Bilde av Bernhard Steinberger Steinberger, Bernhard Forsker bernhard.steinberger@geo.uio.no
Bilde av Marit Stokke Bauck Stokke Bauck, Marit Stipendiat / PhD Fellow (Industry)
Bilde av Frode Stordal Stordal, Frode Professor emeritus +47 22855204 +47 95178917 frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Bilde av Trude Storelvmo Storelvmo, Trude Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi