Stefanie Falk

Senioringeniør
Bilde av Stefanie Falk
Rom 2329
Treffetider 9-16
Brukernavn
Besøksadresse Kristine Bonnevies hus Blindernveien 31 inngang fra M. Moes vei
Postadresse Postboks 1022 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Kjemi/klima modelleringer
  • OsloCTM3
  • WRF-chem
  • EMAC
 • Stratosfærisk/troposfærisk ozon
  • Vegetasjon-ozon interaksjon ved klimaendringer
  • Ozon tørr avsetning
  • Very short-lived ozone depleting substances (VSLS)
  • Arktik grenselag: brom utbrudd og reduksjon av ozon

Bakgrunn

 • Jan 2018 – nåværende: Postdoktor, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
  • Modellering av ozon påført skade på vegetasjon i Nord-Skandinavia ved klimaendringer i OsloCTM3, WRF, Do3SE.
 • 2015 – 2017: PostDoc, Karlsruhe Institute of Technology
  • Simuleringer av interaksjon av klimaprosesser og atmosfærisk kjemi ved bruk av klimamodellen (kjemi) EMAC (ECHAM/MESSy).
  • Analyser av aspekter av fremtidig påvirkning av bromerte VSLS på reduksjon av ozon.
  • Modellering av brom utbrudd i Arktis innenfor rammeverket av EMAC og sammenlikning av in-situ ozon og BrO målt fra satellitter.
 • 2014: Ph.d. i Astropartikkel fysikk, Karlsruhe Institute of Technology
 • 2011: Diplom i fysikk, Karlsruhe

Annet tillitsverv

 • Nestleder i UiODoc, forening for stipendiater og postdoktorander på Universitet i Oslo (Mai 2018 - dag i dag)

Finn meg på LinkedIn

Emneord: Atmosfærekjemi, Modellering, Klimaeffekt, Ozon
Publisert 10. jan. 2018 16:10 - Sist endret 6. sep. 2021 16:45