Eivind Olavson Straume

Bilde av Eivind Olavson Straume
English version of this page
Rom 3.423
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 2A ZEB-bygget 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1028 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Publikasjoner

 • Straume, Eivind Olavson; Gaina, Carmen; Medvedev, Sergei & Nisancioglu, Kerim Hestnes (2020). Global Cenozoic Paleobathymetry with a focus on the Northern Hemisphere Oceanic Gateways. Gondwana Research.  ISSN 1342-937X.  86, s 126- 143 . doi: 10.1016/j.gr.2020.05.011
 • Straume, Eivind Olavson; Gaina, Carmen; Medvedev, Sergei; Hochmuth, Karsten; Gohl, Karsten; Whittaker, Joanne M.; Abdul Fattah, Rader; Doornenbal, Johannes Cornelis & Hopper, John R. (2019). GlobSed: Updated Total Sediment Thickness in the World's Oceans. Geochemistry Geophysics Geosystems.  ISSN 1525-2027.  20(4), s 1756- 1772 . doi: 10.1029/2018GC008115 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Crameri, Fabio & Straume, Eivind Olavson (2019, 10. mars). Colour maps. [Internett].  A Slice of CEED.
 • Straume, Eivind Olavson; Gaina, Carmen & Medvedev, Sergei (2019). Cenozoic Paleobathymetry of the Northern Hemisphere Oceanic Gateways: Implications for Paleo-ocean Circulation and Climate.
 • Straume, Eivind Olavson; Gaina, Carmen & Medvedev, Sergei (2019). Cenozoic paleobathymetry of the Atlantic-Arctic oceanic gateways: Iceland plume pulsations and implications on paleo-ocean circulation.
 • Straume, Eivind Olavson (2018). Excursion, Diabasodden, Svalbard.
 • Straume, Eivind Olavson; Gaina, Carmen; Gjermundsen, Ada; Lacasce, Joseph Henry; Klocker, Andreas & Nikurashin, Maxim (2018). Global Miocene paleobathymetry: implications for paleo-ocean circulation.
 • Straume, Eivind Olavson (2017). Jordas oppbygning, og hvordan platetektonikk og vulkanisme kan forårsake klimaendringer.
 • Straume, Eivind Olavson (2017). Vulkanshow på Universitetsplassen i Oslo, i forbindelse med Forskningstorget 2017.
 • Straume, Eivind Olavson (2016). Jorda skifter ansikt: Tektonikk, vulkanisme og klimaendringer. Populærvitenskapelig foredrag i sammenheng med Ungforsk 2016.
 • Straume, Eivind Olavson (2016). Plakat og formidling ved Forskningstorget 2016.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2016 10:54 - Sist endret 20. aug. 2016 10:54