Jon Ove Methlie Hagen

Bilde av Jon Ove Methlie Hagen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 1 0371 OSLO
Postadresse Pb. 1047 Blindern 0316 Oslo

Publications in ResearchGate.

Faglige interesser

 • Glasiologi
 • Breer og klimaendringer, breer og iskapper i Arktis (Svalbard)
 • Breenes dynamiske endringer

Bakgrunn

Utdannelse

 • Cand.real (Eq. M.Sc), Universitetet i Oslo, 1978. Geografi (glasiologi)
 • Dr.Scient (PhD) Universitetet i Oslo, 1986, glasiologi

Arbeidserfaring

 • 1976 - 77: Statshydrolog, Norges vassdrags- og energiverk
 • 1978 - 80: 81 - 84: Lektor vg.skole. 
 • 1980 - 82: 84 - 86: Stipendiat Universitet i Oslo
 • 1986 - 93: Glasiolog i Norsk Polarinstitutt
 • 1993 - 95: Seksjonsleder, Bre og snøseksjonen, NVE
 • 1995 - 96: Førsteamanuensis,Universitetet i Oslo
 • 1996 - 03: Professor, Geografisk institutt, UiO
 • 2003 - : Professor, Institutt for geofag
 • 2005 (3 mnd): Gjesteprofessor, University of Hokkaido, Japan
 • 2010 - : Professor II, UNIS

Priser

 • Æresdoktor, University of Silesia, Poland siden mai 2008
 • Framkomiteens Nansenbelønning for polarforskning 2014

Verv

 • Leder av International Arctic Science Committee (IASC)-Working Group on Arctic Glaciology 1995-2003, vise-chairman 2003-2007
 • Vice-president of IUGG/IAHS ICSI, International Commission of Snow and Ice, 1999-2006
 • Styremedlem (Council member) av International Glaciological Society (IGS) 2002-2006
 • Deltatt som forfatter i flere klimarapporter, i IPCC som forfatter, i ACIA – Arctic Cli-mate Impact Assessment og i SWIPA – Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic
 • Redaktør (Co-editor in chief og editor) av journalen The Cryosphere

Samarbeid

 • Koordinator av det norske IPY-Glaciodyn prosjektet, 2006-2010
 • Partner i IPY-prosjektet; US-NO Antarctic traverse, 2006-2010
 • Koordinator av et nytt nordisk senter under Toppforskningsinitiativet til NordForsk, Klima og Kryosfæreprogrammet, 2010-2015, SVALI
Emneord: Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Publisert 10. des. 2013 21:17 - Sist endret 13. sep. 2021 11:58