Peter Horvath

Bilde av Peter Horvath
English version of this page
Rom 225, Botanical museum, Tøyen
Brukernavn
Besøksadresse NHM 0562 OSLO Lids hus Sars gate 1
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Peter tar doktorgrad i økologisk klimatologi og utbredelsesmodellering, som utføres i samarbeid mellom NHM og MetOs i LATICE prosjektet. Hans rolle er å kartlegge og modellere utbredelsen til utvalgte vegetasjonstyper og forbedre deres parametriseringer i klimamodeller.

I tillegg er han interessert i anvendt økologi, alpin planteøkologi og GIS-modellering.

Bakgrunn

Peter har mastergrad i økologi og bærekraft (2013-14), University of Aberdeen. Han har en bachelor i natur- og landskapsforvaltning (2010-13), University of Zilina, Slovakia. I sin utdanning, tok han et utvekslingsår (ERASMUS), Høgskolen i Telemark, der han studerte alpin økologi.

Han har arbeidet som frivillig for RSPB (Royal Society for Protection of Birds) og gjort samarbeid med SSE (Scottish and Southern Energy) i sitt masterprosjekt. Han hjalp da til med å utvikle en ny metodikk for beregning av fuglenes flyhøyde omkring vindturbiner.

Emneord: Økologisk klimatologi, Skoggrensen, Vegetasjons modellering, GIS

Publikasjoner

 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena M.; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2021). Improving the representation of high-latitude vegetation distribution in dynamic global vegetation models. Biogeosciences.  ISSN 1726-4170.  18, s 95- 112 . doi: 10.5194/bg-18-95-2021 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Simensen, Trond; Horvath, Peter; Vollering, Julien; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune & Bryn, Anders (2020). Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity.  ISSN 1366-9516.  26(8), s 928- 943 . doi: 10.1111/ddi.13060 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena Merete; Tang, Hui & Bryn, Anders (2019). Distribution modelling of vegetation types based on area frame survey data. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  22(4), s 547- 560 . doi: 10.1111/avsc.12451 Vis sammendrag
 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg & Bryn, Anders (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia.  ISSN 0340-269X.  49(2), s 135- 148 . doi: 10.1127/phyto/2018/0293 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Rune; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2021). Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 100. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bryn, Anders & Horvath, Peter (2020). Kartlegging av NiN naturtyper i målestokk 1:5000 rundt flux-tårnet og på Hansbunuten, Finse (Vestland). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 096. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2020). Climate JupyterLab as an interactive tool in Galaxy.
 • Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2020). FATES on GALAXY facilitates ecologist and climate modeler collaboration.
 • Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2020). Functionally Assembled Terrestrial Ecosystem Simulator (FATES) with Community Land Model in Galaxy.
 • Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2020). Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 094. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter; Torma, Michal & Stordal, Frode (2019). Hvor raskt stiger tre- og skoggrensene i Norge? Folkeforskning i praksis..
 • Ellefsen, Halvor Weider; Barton, David Nicholas; Ardilla, Pedro; Blumentrath, Stefan; Horvath, Peter; Aamlid, Helene; Betina, Jayne Elizabeth; Kross, Anna & Maris, Mand (2019). MOT EN BLÅGRØNN EIENDOMS-UTVIKLING? «Stresstesting» av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum Kommune.
 • Horvath, Peter; Nilsen, Anne-Barbi & Bryn, Anders (2019). Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 83. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Torma, Michal; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2018). Natur i endring (mobil app for iOS og Android, tilgjengelig på norsk og engelsk).
 • Bryn, Anders; Torma, Michal; Volden, Inger Kristine & Horvath, Peter (red.) (2018). www.naturiendring.no.
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Torma, Michal (2018). Folkeforskning: Norge gror igjen - hva skjer i naturen og hvordan påvirkes ferdsel og opplevelser?. Vis sammendrag
 • Haugen, Marianne Nilsen & Horvath, Peter (2018, 15. mai). Nå kan også du bli «klimaforsker».  Aftenposten.
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tang, Hui & Bryn, Anders (2018). Distribution models of vegetation types in Norway.
 • Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Torma, Michal; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2018). Folkeforskning med mobil-app: tregrenser og naturmangfold.
 • Barton, David Nicholas; Hauglin, Espen Aukrust; Horvath, Peter & Ellefsen, Halvor Weider (2017). Blue-Green Factor (BGF) mapping in QGIS.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 17. februar). Høyest til fjells i landet.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 06. februar). Norsk høyderekord for liten bjørk.  Varden.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 07. februar). Norsk rekord for lita bjørk..  Nationen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 08. februar). Norsk rekord for liten bjørk.  Tønsberg Blad.
 • Bryn, Anders; Potthoff, Kerstin; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Tang, Hui; Berntsen, Terje Koren & Stordal, Frode (2017). Greening and browning: 100 years of tree- and forest line dynamics..
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Stordal, Frode (2017). Skogen er på fjelltur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 13
 • Horvath, Peter; Barton, David Nicholas; Hauglin, Espen Aukrust & Ellefsen, Halvor Weider (2017). Blue-Green Factor (BGF) mapping in QGIS. User Guide and Documentation. NINA rapport. 1445. Vis sammendrag
 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Stordal, Frode & Bryn, Anders (2017). Terrestrial vegetation ecological climatology.
 • Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2017). Ei historie om Lærdalsskogen.. Sogn Avis.  s 12- 12

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2015 09:30 - Sist endret 6. feb. 2018 15:44