English version of this page

Geologi og geofysikk

Personer 1 - 25 av 70
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Per Aagaard Aagaard, Per +47 41651182 per.aagaard@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Geokjemi, CO2-lagring, Grunnvann, NCCS - FME
Bilde av Sajjad Ahmadigoltapeh Ahmadigoltapeh, Sajjad Stipendiat +47 92343809 +47 22854148 sajjad.ahmadigoltapeh@geo.uio.no
Alaei, Behzad Førsteamanuensis behzad.alaei@geo.uio.no
Bilde av Elisabeth Alve Alve, Elisabeth Professor +47 22857333 elisabeth.alve@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Andersen, Tom H. Professor +47 22856647 tom.andersen@geo.uio.no Geologi, Mineralogi, Geokjemi, Magmatisk petrologi
Bilde av Arild Andresen Andresen, Arild Professor emeritus +47 22856689 arild.andresen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Bilde av Ingrid Anell Anell, Ingrid Førsteamanuensis ingrid.anell@geo.uio.no
Bilde av Lars Eivind Augland Augland, Lars Eivind Førsteamanuensis +47 95700108 l.e.augland@geo.uio.no Strukturgeologi, Isotop geologi
Bilde av Knut Bjørlykke Bjørlykke, Knut knut.bjorlykke@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Diagenese, Kompaksjon, Reservoargeologi
Bilde av Alvar Braathen Braathen, Alvar Professor +47 22856664 alvar.braathen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Grunnvann, Petroleumgeologi, CO2-lagring
Bilde av Asbjørn Breivik Breivik, Asbjørn Førsteamanuensis +47 22856676 asbjorn.breivik@geo.uio.no
Bilde av Rikke Bruhn Bruhn, Rikke Forsker rikke.bruhn@geo.uio.no CO2-lagring, NCCS - FME
Bilde av Fernando Corfu Corfu, Fernando Professor emeritus +47 22856680 fernando.corfu@geo.uio.no Geologi, Mineralogi, Geokjemi, Geokronologi, Isotop geologi
Bilde av Romain Corseri Corseri, Romain Stipendiat / PhD Fellow (Industry) 974 87 906 romain.corseri@geo.uio.no
Bilde av Barrie Dale Dale, Barrie Professor emeritus barrie.dale@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Palynologi, Stratigrafi
Bilde av Kirsty Dunnett Dunnett, Kirsty Postdoktor kirsty.dunnett@geo.uio.no
Bilde av Carlos Duque Calvache Duque Calvache, Carlos Førsteamanuensis +47 22854158 c.d.calvache@geo.uio.no
Bilde av Henning  Dypvik Dypvik, Henning Professor emeritus +47 22856659 henning.dypvik@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Nedslagskratre
Bilde av Anders Elverhøi Elverhøi, Anders anders.elverhoi@geo.uio.no Energi
Bilde av Lars-Andre Erstad Erstad, Lars-Andre Stipendiat l.a.erstad@geo.uio.no
Bilde av Sian Lianne Evans Evans, Sian Lianne Postdoktor s.l.evans@geo.uio.no
Bilde av Jan Inge Faleide Faleide, Jan Inge Professor +47 22856677 j.i.faleide@geo.uio.no Petroleumsgeologi, Marin geofysikk, Seismisk tolkning, Strukturgeologi, Tektonikk, CO2-lagring, Petroleumsgeofysikk, Bassenganalyse
Bilde av Roy Helge Gabrielsen Gabrielsen, Roy Helge r.h.gabrielsen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk, Petroleumsgeologi, Bassenganalyse, CO2-lagring, Energi
Bilde av Sebastien Gac Gac, Sebastien Forsker +47 22855779 sebastien.gac@geo.uio.no
Bilde av Leiv Jacob Gelius Gelius, Leiv Jacob Professor +47 22855844 l.j.gelius@geo.uio.no Avbildning, Seismisk analyse, Reservoargeofysikk