English version of this page

Geologi og geofysikk - Side 2

Personer 26 - 50 av 70
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Federica Ghione Ghione, Federica Stipendiat federica.ghione@geo.uio.no
Greiner, Thomas Stipendiat / PhD Fellow (Industry) tagreine@student.matnat.uio.no
Bilde av Beyene Girma Haile Haile, Beyene Girma Forsker b.g.haile@geo.uio.no
Bilde av Emma Michie Haines Haines, Emma Michie Postdoktor e.m.haines@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, CO2-lagring, Petroleumsgeologi
Bilde av Henrik Nygaard Hansen Hansen, Henrik Nygaard Stipendiat h.n.hansen@geo.uio.no Sedimentologi, Diagenese, Reservoargeofysikk
Hassaan, Muhammad Senioringeniør muhammad.hassaan@geo.uio.no
Bilde av Helge Hellevang Hellevang, Helge Professor +47 22857026 +47 90613526 helge.hellevang@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, CO2-lagring, Mineral kinetikk, Gass-væske-mineral reaksjoner
Bilde av Kari Egede Henningsmoen Henningsmoen, Kari Egede k.e.henningsmoen@geo.uio.no
Bilde av Silvia Hess Hess, Silvia Senioringeniør +47 48101157 silvia.hess@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Bilde av Nora Holden Holden, Nora Stipendiat nora.holden@geo.uio.no
Bilde av Jens Sigurd Jahren Jahren, Jens Sigurd Professor +47 22856611 j.s.jahren@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Kompaksjon, Diagenese
Bilde av Dag Arild Karlsen Karlsen, Dag Arild Professor +47 22854147 +47 90034342 d.a.karlsen@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Organisk geokjemi, Petroleumssystemer
Bilde av Hans Jørgen Kjøll Kjøll, Hans Jørgen Postdoktor +47 22855654 h.j.kjoll@geo.uio.no
Bilde av Wolfram Michael Kürschner Kürschner, Wolfram Michael Professor +47 22856672 w.m.kurschner@geo.uio.no Geologi, Palynologi, Stratigrafi, Mikropaleontologi
Bilde av Anders Mattias Lundmark Lundmark, Anders Mattias Førsteamanuensis +47 22856686 a.m.lundmark@geo.uio.no
Bilde av Aurora Machado Garcia Machado Garcia, Aurora Stipendiat a.m.garcia@geo.uio.no
Bilde av Aatisha  Mahajan Mahajan, Aatisha Stipendiat
Bilde av Mohammad Masoudi Masoudi, Mohammad Postdoktor mohammad.masoudi@geo.uio.no
Bilde av Valerie Maupin Maupin, Valerie Professor +47 22855756 valerie.maupin@geo.uio.no Seismologi, Geodynamikk, Geofysikk
Bilde av Ivar Midtkandal Midtkandal, Ivar Førsteamanuensis +47 22854011 ivar.midtkandal@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Sekvensstrategrafi, Tektonikk, Planetærgeologi, Petroleumsgeologi
Bilde av Md Nazmul Haque Mondol Mondol, Md Nazmul Haque Professor +47 22856693 +47 45234439 m.n.h.mondol@geo.uio.no Reservoargeofysikk, Reservoargeologi, Bergartsmekanikk, Petroleumsgeologi, Geomekanikk, Seismisk tolkning, Sedimentologi
Bilde av Reidar Müller Müller, Reidar Førsteamanuensis +47 22856683 reidar.muller@geo.uio.no
Nagy, Jenø Professor emeritus +47 22856648 jeno.nagy@geo.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Biostratigrafi, Foraminifer taxonomi, Paleoøkologi, Sekvensstrategrafi
Bilde av Mohammad Nooraiepour Nooraiepour, Mohammad Postdoktor mohammad.nooraiepour@geo.uio.no
Bilde av Johan Petter Nystuen Nystuen, Johan Petter Professor emeritus +47 22856665 nystuen@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Petroleumsgeologi, Reservoargeologi, Sekvensstrategrafi