Lars Eivind Augland

Bilde av Lars Eivind Augland
English version of this page
Telefon +47 22856926
Mobiltelefon +47 95700108
Rom 021
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 1 Geologibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1047 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

  • U-Pb geokronologi og isotopgeologi. Kronostratigrafi.
  • Vulkanisme og tektonikk. Vulkansk aktivitet, tidligere klimaendringer og masseutryddelser.
  • De Kaledonske og Grenvillisk-Svekonorvegiske Orogeneser. Protoskorpens utvikling.
  • Masseutveksling mellom kontinenter i platekollisjoner. Skorpeakkresjon på kontinentalmarginer.

Bakgrunn

Førsteamanuensis (fra 2021), Institutt for geofag, UiO.

Postdoktor (fra 2015), Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), Institutt for geofag, UiO

Postdoktor, GEOTOP, Université du Québec à Montréal. Ansvarlig for å sette opp og lede U-Pb ID-TIMS laboratoriet ved GEOTOP. Forskning på det eoarkeiske Nuvvuagittuq Suprakrustalbelte, den Pinwariske og den Grenvilliske Orogeneser i Québec.

Førstelektor, Institutt for geofag, UiO; hovedlærer for vidergående strukturgeologi (masternivå) og felt- og metodekurs (bachelornivå). Forskning på den Kaledonske Orogenese.

Ph.d, Institutt for geofag, UiO. U-Pb geokronologi og strukturgeologi. Studie av eksotiske terreng i Kaledonidene, både på Laurentia og Baltika. Eklogitt-ekshumering i øvre plate, magmatisme og skorpeutveksling under orogense.

Emneord: Strukturgeologi, Isotop geologi
Publisert 13. feb. 2015 11:23 - Sist endret 17. sep. 2021 11:20