Lars Petter Røed

Professor emeritus - Institutt for geofag
Bilde av Lars Petter Røed
English version of this page
Rom 2416
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 1 Geologibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1047 Blindern 0316 Oslo

Publikasjoner i ResearchGate.

Faglige interesser

 • Fysisk oseanografi
 • Numerisk modellering
 • Klimaendringer
 • Numerisk havværvarsling
 • Mesoskala havsirkulasjon
 • Virvlers rolle for varmetransporten i verdenshavene

Bakgrunn

Utdannelse:

 • 1979: Dr. Philos i fysisk oseanografi, Universitetet i Oslo
 • 1972: Cand. Real i Mekanikk, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • 1994 -     : Senior forsker Meteorologisk Institutt
 • 1987 -     : Professor II i oseanografi ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
 • 1990 - 94: Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC), Oslo
 • 1983 - 90: Seniorforsker, Det norske veritas/DNV
 • 1981 - 83: Førsteamanuensis, Inst. for geofysikk, Universitetet i Oslo
 • 1980 - 81: Post doc, Florida State University, Tallahasse, USA
 • 1976 - 79: Stipendiat i det globale atmosfæriske forskningsprogrammet, GARP
 • 1974 - 76: Vit. ass., Universitetet i Oslo
 • 1972 - 73: Vit ass., Universitetet i Bergen

Priser

 • 1985: AGU (American Geophysical Union) 'Editor’s Citation for Excellence in Refereeing'

Samarbeid

 • Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC)
 • Havforskningsinstituttet, Bergen
Emneord: Oseanografi, Klimaendringer, Numerisk modellering

Publikasjoner

 • Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Kristensen, Nils Melsom; Staalstrøm, Andre & Røed, Lars Petter (2017). A simple approach to adjust tidal forcing in fjord models. Ocean Dynamics. ISSN 1616-7341. 67(7), s. 949–958. doi: 10.1007/s10236-017-1067-y.
 • Staalstrøm, Andre & Røed, Lars Petter (2016). Vertical mixing and internal wave energy fluxes in a sill fjord. Journal of Marine Systems. ISSN 0924-7963. 159, s. 15–32. doi: 10.1016/j.jmarsys.2016.02.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Lars Petter; Fossum, Ingerid & Carrasco, Ana (2010). Towards eddy resolving ocean prediction off the northern coast of Norway. I Dahlin, H.; Bell, M.; Flemming, N. C. & Petersson, S. E. (Red.), Coastal to Global Operational Oceanography: Achievements and Challenges. Proceedings of the Fifth International Conference on EuroGOOS. EuroGOOS Office, SMHI, 601 76 Norrkøping, Sweden. ISSN 978-91-974828-6-8. s. 246–252.
 • Albretsen, Jon & Røed, Lars Petter (2010). Decadal long simulations of mesoscale structures in the northern North Sea/Skagerrak using two ocean models. Ocean Dynamics. ISSN 1616-7341. 60(4), s. 933–955. doi: 10.1007/s10236-010-0296-0.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røed, Lars Petter (2019). Atmospheres and Oceans on Computers: Fundamental Numerical Methods for Geophysical Fluid Dynamics. Springer Nature. ISBN 978-3-319-93863-9. 275 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røed, Lars Petter (2017). Lofottorsken - tatt av virvlene?
 • Røed, Lars Petter & Staalstrøm, Andre (2016). Vertical mixing and internal wave energy fluxes in a sill fjord.
 • Røed, Lars Petter (2016). Marine forecasting at MET Norway.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2016). Towards an operational fine scale Oslofjord model utilizing the curvilinear option in ROMS.
 • Røed, Lars Petter (2016). Bølger og skvulp: Havvarsler hos MET.
 • Røed, Lars Petter (2016). Faglighet og samarbeid på tvers: Einar i et nøtteskall?
 • Røed, Lars Petter (2016). Fundamentals of two-way nesting for atmosphere and ocean models.
 • Brodtkorb, André R.; Christensen, Kai Håkon; Røed, Lars Petter & Sætra, Martin Lilleeng (2016). Using the GPU to Predict Drift in the Ocean.
 • Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Staalstrøm, Andre; Kristensen, Nils Melsom & Røed, Lars Petter (2016). Adjusting global tidal forcing for use in high-resolution fjord models.
 • Kristensen, Nils Melsom; Røed, Lars Petter; Staalstrøm, Andre & Hjelmervik, Karina Bakkeløkken (2016). A high resolution ocean model for the Oslofjord.
 • Staalstrøm, Andre; Ledang, Anna Birgitta; Kristensen, Nils Melsom; Røed, Lars Petter & Hjelmervik, Karina Bakkeløkken (2016). Dispersion of land-derived substances in the coastal environment.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2015). Towards an operational, fine scale Oslofjord model utilizing the curvilinear option in ROMS.
 • Røed, Lars Petter & Staalstrøm, Andre (2015). Internal wave energy fluxes and vertical mixing in a sill fjord.
 • Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Røed, Lars Petter; Kristensen, Nils Melsom; Gusdal, Yvonne; Staalstrøm, Andre & Isachsen, Peter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Refined ocean models for the Oslofjord systems.
 • Røed, Lars Petter (2014). Tor's early science days: Upwelling at an ice edge.
 • Røed, Lars Petter (2014). Lofottorsken – tatt av virvelen?
 • Røed, Lars Petter (2014). Evaluating results from a ~30 year-long ocean hindcast.
 • Røed, Lars Petter (2014). Barents Sea Ice and Currents (BaSIC) - revisited.
 • Røed, Lars Petter (2014). Eddy formation west of the Lofoten Archipelago.
 • Røed, Lars Petter (2014). MET Norway activities relevant to Arctic ROOS.
 • Røed, Lars Petter (2014). FoU hos MET: Arbeidsområder og eksempler fra «sentrale» prosjekter.
 • Røed, Lars Petter (2014). FoU hos MET: Arbeidsområder og eksempler fra «sentrale» prosjekter.
 • Røed, Lars Petter (2014). Ocean Forecasting: A hopeless undertaking?
 • Røed, Lars Petter (2014). Northeast Arctic Cod eggs – Gone with the eddies?
 • Røed, Lars Petter (2014). Summary of results BaSIC project.
 • Røed, Lars Petter (2014). The MET Norway contribution to MyOcean.
 • Røed, Lars Petter; Kristensen, Nils Melsom; Melsom, Arne; Lien, Vidar Surén; Gusdal, Yvonne & Albretsen, Jon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Evaluation of results from a 33 year-long ocean hindcast.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2013). Preliminary results BaSIC.
 • Røed, Lars Petter (2013). The new met.no Numerical Oean Weather Prediction system.
 • Røed, Lars Petter (2013). Lavtrykk og høytrykk i havet: Kan det varsles?
 • Røed, Lars Petter (2013). Revisiting old sins: One-way nesting or downscaling techniques.
 • Røed, Lars Petter (2013). Vær, vind og strøm for seilere.
 • Røed, Lars Petter & Staalstrøm, André (2013). Blanding og anoksiske forhold i indre Oslofjord.
 • Røed, Lars Petter (2013). Validering av met.no's havmodellprodukter.
 • Røed, Lars Petter (2013). Kan vi varsle strømmer i hav og fjord?
 • Røed, Lars Petter (2013). Sea level change. The short story.
 • Røed, Lars Petter; Kristensen, Nils Melsom & Thorup, Asbjørn J. (2013). Færderseilasen: Strømmen blir avgjørende i år. [Avis]. Seilas nr. 5/2013.
 • Røed, Lars Petter (2013). The new MET Norway NOWP System & Water level forecasts.
 • Røed, Lars Petter (2013). The Norwegian contribution to the pan-European Monitoring and Forecasting Service.
 • Røed, Lars Petter (2013). Ocean Current Models and Forecasting.
 • Røed, Lars Petter (2013). The Norwegian Ocean Weather Prediction system: A revisit.
 • Røed, Lars Petter; Kristensen, Nils Melsom; Melsom, Arne; Gusdal, Yvonne & Albretsen, Jon (2013). Presentations BaSIC results.
 • Røed, Lars Petter; Kristensen, Nils Melsom; Isachsen, Pål Erik & Sætra, Øyvind (2013). The triply nested Norwegian numerical ocean weather prediction system: Problems and possible solutions.
 • Røed, Lars Petter (2013). Operational ocean prediction systems at MET.
 • Røed, Lars Petter; Smits, John & Kristensen, Nils Melsom (2013). Vær, vind og strøm, Færderseilasen 2013.
 • Røed, Lars Petter (2013). Lavtrykk og Høytrykk i havet: Kan de varsles?
 • Røed, Lars Petter (2012). Operational Ocean Forecasting, Norway.
 • Røed, Lars Petter (2012). The TOPAZ ocean monitoring and forecasting system at met.no.
 • Røed, Lars Petter (2012). The Norwegian Meteorological Institute’s Ocean Monitoring and Forecasting Services.
 • Røed, Lars Petter (2012). Activities related to Arctic ROOS at met.no.
 • Røed, Lars Petter (2012). Vær, vind og strøm.
 • Røed, Lars Petter (2012). Ocean model and results using FORTRAN programming.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2012). Strømmodell for Oslofjorden? Litt historikk og litt om fremtiden.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2012). Evaluation of eddy resolving models: Methods and examples.
 • Simonsen, Magne & Røed, Lars Petter (2012). Vær, Vind & Strøm Skagen Race 2012.
 • Røed, Lars Petter (2012). Vær, vind og strøm for seilere.
 • Røed, Lars Petter (2012). Vær, vind og strøm.
 • Røed, Lars Petter (2012). The Færder Race 2012.
 • Røed, Lars Petter; Brostrøm, Gøran; Isachsen, Pål Erik; Kristensen, Nils Melsom & Engedahl, Harald (2011). Numerical Ocean Weather Prediction: A quest for computer power and capacity. META. ISSN 1890-1956. s. 28–31.
 • Kristensen, Nils Melsom & Røed, Lars Petter (2011). Evaluation of an eddy-resolving model for the Lofoten-Vesterålen area.
 • Simonsen, Magne; Kristensen, Nils Melsom & Røed, Lars Petter (2011). Vær, Vind & Strøm Skagen Race 2011.
 • Røed, Lars Petter (2011). Operational models: The NorKyst800 LV application.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2011). Circulation in the Lofoten-Vesterålen area.
 • Røed, Lars Petter; Kristensen, Nils Melsom & Simonsen, Magne (2011). Intet er normalt i Skagerrak. [Avis]. Seilmagasinet 5/2011.
 • Røed, Lars Petter (2011). Hva skjuler knappen “Hav og kyst” på yr. no.
 • Røed, Lars Petter (2011). Vær, vind og strøm for seilere.
 • Røed, Lars Petter (2011). Ocean and sea-ice in climate research.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2011). Eddy pinching off Lofoten.
 • Røed, Lars Petter & Smits, John (2011). Vær, vind og strøm under Færderseilasen 2011.
 • Røed, Lars Petter & Smits, John (2011). Vær, bølger og strøm under SkagEx11.
 • Røed, Lars Petter (2010). Hvorfor det er vanskeligere å varsle strøm i havet enn vind og bølger.
 • Røed, Lars Petter & Albretsen, Jon (2009). Decadal long simulations of mesoscale structures in the Skagerrak/North Sea.
 • Røed, Lars Petter & Smits, John (2009). Færderseilasen 2009: Varsler av vær, vind og strøm.
 • Røed, Lars Petter; Fossum, Ingerid; Carrasco, Ana; Engedahl, Harald & Albretsen, Jon (2008). Towards eddy resolving ocean prediction off the northern coast of Norway.
 • Røed, Lars Petter & Albretsen, Jon (2008). 27 year long simulations using ROMS and MIPOM: validation and verification.
 • Røed, Lars Petter (2008). Challenges ahead: Ocean predictions in the Arctic region.
 • Røed, Lars Petter; Kristensen, Nils Melsom; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken & Staalstrøm, Andre (2016). A high-resolution, curvilinear ROMS model for the Oslofjord. Norwegian Meteorological Institute. ISSN 2387-4201.
 • Røed, Lars Petter; Lien, Vidar Surén; Melsom, Arne; Kristensen, Nils Melsom; Gusdal, Yvonne & Ådlandsvik, Bjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). BaSIC Technical Report 4. Part I: Evaluation of the BaSIC4 long term hindcast results. Norwegian Meteorological Institute. ISSN 2387-4201.
 • Røed, Lars Petter; Lien, Vidar Surén; Melsom, Arne; Kristensen, Nils Melsom; Gusdal, Yvonne & Ådlandsvik, Bjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). BaSIC Technical Report 4, Part II: Addendum. Norwegian Meteorological Institute. ISSN 2387-4201.
 • Røed, Lars Petter; Lien, Vidar Surén; Melsom, Arne; Kristensen, Nils Melsom; Gusdal, Yvonne & Albretsen, Jon (2015). Evaluation of long-term hindcasted Norwegian Sea currents and hydrography I. Final Report Norwegian Sea Hindcast (NoSH) project. Norwegian Meteorological Institute. ISSN 2387-4201.
 • Røed, Lars Petter; Lien, Vidar Surén; Melsom, Arne; Kristensen, Nils Melsom; Gusdal, Yvonne & Albretsen, Jon (2015). Evaluation of long-term hindcasted Norwegian Sea currents and hydrography II: Final Report Norwegian Sea Hindcast (NoSH) project. Norwegian Meteorological Institute. ISSN 2387-4201.
 • Eldevik, Tor; Reigstad, Marit; Falck, Eva; Gerland, Sebastian; Jentoft, Sissel & Johnsen, Geir [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Arven efter Nansen. Forskningsplan for det sentrale og nordlige Barentshavet. UiT, Norges Arktiske Universitet.
 • Røed, Lars Petter; Lien, Vidar Surén; Melsom, Arne; Kristensen, Nils Melsom; Gusdal, Yvonne & Ådlandsvik, Bjørn (2014). Evaluation of the BaSIC20 long term hindcast results. BaSIC Technical Report 3. Meteorologisk institutt. ISSN 1503-8025.
 • Kristensen, Nils Melsom; Melsom, Arne; Gusdal, Yvonne; Røed, Lars Petter; Albretsen, Jon & Ådlandsvik, Bjørn (2014). BaSIC Validation - Addendum 2. Meteorologisk institutt. ISSN 1503-8025.
 • Røed, Lars Petter (2014). Atmospheres and Oceans on Computers: Fundamentals. Seksjon for Meteorologi og Oseanografi, Universitetet i Oslo, .
 • Røed, Lars Petter; Kristensen, Nils Melsom; Melsom, Arne; Gusdal, Yvonne; Albretsen, Jon & Ådlandsvik, Bjørn (2013). BaSIC Technical Report No. 2: Discussions and conclusions from the pre-production run. Norwegian Meteorological Institute. ISSN 1503-8025.
 • Røed, Lars Petter (2013). Atmospheres and Oceans on Computers: Fundamentals. Department of Geosciences, Section Meteorology and Oceanography, UiO.
 • Brodtkorb, André R.; Hagen, Trond Runar & Røed, Lars Petter (2013). One-Layer Shallow Water Models on the GPU. Norwegian Meteorological Institute. ISSN 1503-8025.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2013). BaSIC Technical Report No. 1, The triply nested model system. Norwegian Meteorological Institute. ISSN 1503-8025.
 • Kristensen, Nils Melsom; Melsom, Arne; Gusdal, Yvonne; Røed, Lars Petter; Ådlandsvik, Bjørn & Albretsen, Jon (2013). BaSIC validation - addendum 1. Norwegian Meteorological Institute. ISSN 1503-8025.
 • Røed, Lars Petter & Budgell, W. Paul (2011). KARBIAC Phase II b Final Report: Description of model and discussion of model results. Meteorologisk institutt. ISSN 1503-8025.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2011). Mid-term report: LOfoten VEsterålen CURrents (LOVECUR) Phase II. Meteorologisk institutt.
 • Røed, Lars Petter & Kristensen, Nils Melsom (2010). LOVECUR Final Report: Description of model and discussion of the model results. Meteorologisk institutt. ISSN 1503-8025.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. des. 2013 21:17 - Sist endret 20. sep. 2021 15:30

Prosjekter