Hvordan vil vinteren i Norge se ut fremover?

I dag preger verdens klimautfordringer nyhetsbildet daglig. Vi hører om globale temperaturøkninger, mer ekstremvær og at havet stiger. Men hvordan vil temperaturen i Norge øke sammenlignet med resten av verden, og hva vil skje med vinteren vår?

 

I hele vinter har skiløypene i Oslo vært fulle av glade skiløpere. I oslomarka treffer vi alt fra mosjonister og barnefamilier, til de som suser forbi med pulsklokker. I løypene finner vi mennesker i alle aldre og i løypene er det plass til alle som ønsker litt aktivitet på vinterstid. Det er åpenbart mange som tar frem skiene med en gang de ser snøen falle, og muligheten til å kunne ta på seg skiene i umiddelbar nærhet av sentrum er noe som mange i byene, inkludert meg selv, setter stor pris på. Det er fort gjort å tenke at dette er et tilbud vi alltid kommer til å ha, men hvordan vil faktisk vinteren se ut for eksempel i Oslo fremover i tid?

Bildet kan inneholde: sky, himmel, atmosfære, snø, skråningen.
Vinterlandskap, foto: Vilde Olvin

Hos Meteorologisk institutt er vær og klima viktig. De evaluerer år som har gått og de prøver å finne ut av hva som venter oss i årene fremover. På nettsidene til Meteorologisk institutt ligger det ute en video som heter «Klimastatus 2022», og i videoen fortelles det om hvordan den globale oppvarmingen kommer til å påvirke Norge.

 

Jo lenger nord vi kommer, jo høyere temperaturøkning resulterer den globale oppvarmingen i. Vi i Norge opplever altså andre temperaturøkninger enn resten av verden. I «Klimastatus 2022» forteller Hans Olav Hygen fra Meteorologisk institutt om temperaturforskjellen og hva vi kan forvente oss. Hygen forklarer at hvis vi sammenligner den globale temperaturøkningen med Norge sin økning så vil en global økning på 1.5 ℃ føre til en økning på 1.8 ℃ i Norge. Hygen forteller at i Sør-Norge så vil økningen ligge rundt den nasjonale økningen, mens i Finnmark så vil økningen være på hele 2.3 ℃. Temperaturøkningene innad i Norge avhenger altså av hvor langt nord vi befinner oss. I tillegg vil en global økning på 3 ℃ ifølge Hygen resultere i en nasjonal økning på 3.6 ℃, og en økning i Finnmark på 4.5 ℃.

Når jeg ser på tallene over hvordan temperaturen i Norge kan forandre seg så begynner jeg å forestille meg hvordan Norge vil se ut i disse tilfellene. Vil alle i Norge som i dag opplever vinter gjøre det fremover? Hygen forteller i «Klimastatus 2022» at vi vil fremdeles oppleve vinter i Oslo og i andre store byer i Norge hvis den globale temperaturen øker med 1.5℃. Derimot så vil vinteren i store deler av Norge forsvinne helt hvis den globale temperaturen øker med 3℃. Hygen forteller at i Oslo i denne situasjonen vil vi ha et vinterklima som ligner det vi ser på Vestlandet i dag.  

Vi ser altså at klimaet i Norge vil forandre seg betydelig fremover i tid, og vi ser at temperaturen i Norge vil stige raskere enn den globale temperaturen. Vinteren i store deler av landet kan forsvinne og vi vil oppleve at vinteraktivitetene vi kjenner i dag må erstattes med andre aktiviteter.

Emneord: Geopraksis-bloggen, Geopraksis, Meteorologi Av Vilde Olvin
Publisert 13. mai 2022 11:35 - Sist endret 14. mai 2022 11:13
About-image

Bloggen Geopraksis er skrevet av geovitenskapsstudenter i praksisopphold, som tilbys som en del av emnet "GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag" ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.