English version of this page

Hvem kontakter jeg?

Bachelorprogrammene

Geofysikk og klima

Geologi og geografi

Geofag: geologi, geofysikk og geografi

 • studieveiledning
 • valg av emner
 • permisjon
 • utdanningsplaner
 • deltidsstudier
 • studiestart
 • tilrettelegging
 • læringsmiljøkontakt
 • webarbeid

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Kristin Aasmundsen
Rom 110, Geologibygningen
Telefon: 22 85 70 41

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Lokal koordinator for iEarth, Senter for fremragende utdanning (SFU)

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Kristian Bjelbøle Bakken
Rom 112, Geologibygningen
Telefon: 22 85 70 41

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Masterprogrammene

Geofag

CS:Geoscience (studieretning innen Computational Science)

 • opptak til masterprogrammene 
 • godkjenning av masterkontrakt
 • utdanningsplaner
 • timeplanlegging
 • innpassing av ekstern utdanning til masterprogrammet
 • veiledning
 • tilrettelegging
 • permisjon
 • deltidsstudier
 • Canvas-kontakt for undervisere

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Karl Johan Ullavik Bakken
Rom 111, Geologibygningen
Telefon: 22 85 66 73

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Ansvarlig for utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag

 • ERASMUS-koordinator
 • veiledning om utveksling
 • veiledning om UNIS
 • learning agreements
 • godkjenning av ekstern utdanning bachelor

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Marie Berstad

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Ansvarlig for utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag

 • ERASMUS- koordinator
 • studentutveksling
 • learning agreements
 • veiledning om utveksling

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Vanja Haugland (foreldrepermisjon i perioden 07.02.22 - 31.12.22).
Rom 116, Geologibygningen
Telefon: 22 85 70 40

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Arbeidsplass på Naturhistorisk museum (NHM)

Forskerutdanning: Ph.d.

 • doktorgrader
 • eksamen
 • digital eksamen (Inspera)
 • klagebehandling på eksamen
 • 3. semestersrapportering

 

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Anne Gunhild Innes
Rom 121, Geologibygningen
Telefon: 22 85 58 69

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Forskerutdanning: Ph.d.

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Sofie Hildegard Ryen (vikar for Sara Nettum). 
Rom 3.409, ZEB-bygningen

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Studietilbud og generell studieinformasjon
 • godkjenning av ekstern utdanning på bachelor
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • vitnemål
 • tilrettelegging på eksamen
 • bekreftelser
 • Canvas-kontakt for studenter

Telefon: 22 85 63 44

Opptak og registrering
 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter