English version of this page

Hvem kontakter jeg?

Bachelorprogrammene

Geofysikk og klima

Geologi og geografi

Geofag: geologi, geofysikk og geografi

 • studentutveksling
 • veiledning
 • emner
 • permisjon
 • utdanningsplaner
 • deltidsstudier
 • semesterstart
 • utveksling
 • ERASMUS-koordinator

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Vanja Haugland
(vikar for Marie Berstad som er i permisjon studieåret 2018/2019)
Rom 110, Geologibygningen
Telefon: 22 85 70 41

studieinfo[a]geo.uio.no

 

Masterprogrammet

Geofag

CS:Geoscience (studieretning innen Computational Science)

 • opptak
 • godkjenning av masterkontrakt
 • utdanningsplaner
 • timeplanlegging
 • innpassing av ekstern utdanning til masterprogrammet
 • veiledning
 • tilrettelegging
 • permisjon
 • deltidsstudier
 • Canvas-kontakt for undervisere

 

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Karl Johan U. Bakken
Rom 111, Geologibygningen
Telefon: 22 85 66 73

studieinfo[a]geo.uio.no

Forskerutdanning: Ph.d.

 • doktorgrader og disputaser
 • eksamen
 • digital eksamen (Inspera)

 

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Anne Gunhild Innes
Rom 204, Geologibygningen
Telefon: 22 85 58 69

studieinfo[a]geo.uio.no

Forskerutdanning: Ph.d.

 • adm. koordinator for forskerskolen DEEP
 • årsrapportering, årsmelding

Alumni

 • ansvarlig for alumniprogrammet ved Institutt for geofag

Etter- og videreutdanning

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Anniken Rotstigen Birkelund
Rom 1.207, ZEB-bygningen
Telefon: 22 85 40 61

studieinfo[a]geo.uio.no

Nettredaktør

 • webredaktør for nettsider
 • administrativ koordinator for InterAct ved Institutt for geofag
 • infoskjermer

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Gunn Kristin Tjoflot
Rom 112, Geologibygningen
Telefon: 22 85 66 62

studieinfo[a]geo.uio.no

Studietilbud og generell studieinformasjon
 • godkjenning av ekstern utdanning på bachelor
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • vitnemål
 • tilrettelegging på eksamen
 • bekreftelser
 • Canvas-kontakt for studenter
 
 
Telefon: 22 85 63 44

 

Opptak og registrering
 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter