Forsiden

Vår forskning

Vi utvikler og anvender metoder for simuleringer av komplekse molekylære systemer i vekselvirkning med stråling og felt.