Forsiden

Vår forskning

Vi utvikler og anvender metoder for simuleringer av komplekse molekylære systemer i vekselvirkning med stråling og felt.

logo                 logo                 logo