English version of this page

Senterstyret

Unni Olsbye (styreleder)

Professor
Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo

Camilla Brekke

Professor
Fysikk og teknologi
UiT

Atle Jensen

Professor
Matematisk institutt
UiO

Nathalie Reuter

Professor
Inst. biovitenskap
UiB

Kajsa Ryttberg-Wallgren

VP Innovasjon
Yara International