Forside

Studier

Bachelor (3 år)

Master (2 år)

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen instituttets fag

Les mer om hvordan Biologi og Molekylærbiologi er blitt til bachelor i Biovitenskap

Personer

Finn ansatte og studenter

Tjenester og verktøy

Forskning

Nytt om biovitenskap fra Titan

 • Hver hoppekreps vokste opp i sitt eget lille kammer i laboratoriet. Faren for å bli spist forsterker virkningen av miljøgift 14. nov. 2018 10:33
  Som de første i verden har forskere ved UiO påvist hva kombinasjonen av menneskeskapt forurensning og en naturlig stressfaktor kan føre til i et marint miljø. Når små hoppekreps utsettes for både en miljøgift og risikoen for å bli spist, bruker de lengre tid på å bli voksne og kjønnsmodne.
 • Jan Tore Sanner Ut med pugging – inn med programmering 12. nov. 2018 16:37
  Det er bare halvannet år til programmering skal inn i en rekke skolefag. Hva betyr det, og hvordan skal det gjøres?

Aktuelle saker

 • livsvitenskapsbygget_970 Livsvitenskapsbygget: Omfattende brukermedvirkning 9. okt. 2018 08:10

  Livsvitenskapsbygget ved UiO er godt inne i detaljprosjekteringsfasen. Dette er en omfattende prosess hvor studenter og ansatte får komme med innspill til utforming av areal og utstyr. UiO åpner nå også for at eksterne aktører får komme med innspill.

 • malebegeruio Nobelprisen i kjemi og medisin sett i sammenheng 5. okt. 2018 14:15

  Det er uvanlig at to Nobelprisene går til forskere og tema, hvor en og samme professor på IBV er ekspert. Slik er det nemlig i år; professor Inger Sandlie arbeider innen begge områdene for disse to prisene.

Arrangementer

Våre forskere i media

 • Gundersen misforstår og overser dokumentasjon 14. nov. 2018 15:50
  Det er absolutt ingen grunn til å hevde at kvalitet ikke kan sikres like godt med et åpent publiseringssystem. Dette er en kortslutning som mange kritikere gjør, uten at de gidder å sette seg inn i forskningen om Open Access.
 • - Bare latskap, eventuelt ren neglekt 14. nov. 2018 08:27
  Det holder ikke å vise til listen over godkjente tidsskrifter. Forskere må selv ta ansvar for hvor de sender forskningen sin, mener professorene Henrik Urdal og Kristian Gundersen.
 • Iselin Nybø forsvarte kampen for Plan S 13. nov. 2018 15:16
  - Målet vårt er at alle offentleg finansierte vitskaplege artiklar skal vera ope tilgjengelege frå 2024. Det slo forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø fast under den forskingspolitiske konferansen til Forskarforbundet i dag.
 • Åpen publisering er en overgang til styrt publisering 13. nov. 2018 12:29
  Plan S vil føre til at kontrollen med publiseringen flyttes fra forskerne til sentralistiske systemer kontrollert av forskningsråd, stater og overnasjonale politiske strukturer.
 • UiO-professor oppgitt over «selvopptatt» Plan S-debatt 13. nov. 2018 01:48
  De samme, nærsynte argumentene mot Plan S kommer igjen og igjen, mener professor Torkel Brekke. Nå angrer han på at han ikke tok hardere i da han ledet arbeidet med nasjonale Open Access-retningslinjer i 2016.
 • Å skyte eller ikke skyte - det er spørsmålet! 12. nov. 2018 17:47
  Hvor lenge har du råd og tid til å vente på det optimale dyret på kvota, før du begynner å tenke kjøtt?

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger.

Utleie av forskningsinfrastruktur

 

Ved behov for spesialisert utstyr er det mulig å leie forskningsinfrastruktur hos oss. Dette spenner fra mikroskopitjenester til forskningsfartøyer.