English

IT-avdeling (IBV-IT)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Blindernveien 31
0371 Oslo
Stedkode 152911

Ansatte

Listen inneholder 5 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Hujaleh, Ibrahim Senioringeniør +47-22855013 ibrahim.hujaleh@ibv.uio.no
Kristiansen, Matias Lærling +47-22856740 matias.kristiansen@ibv.uio.no
Onsrud, Lars Petter Avdelingsingeniør +47-22858167 l.p.onsrud@ibv.uio.no
Rundberget, Ola Avdelingsingeniør +47-22854689 ola.rundberget@ibv.uio.no windows, itansvarlig
Severinsen, Torbjørn Avdelingsleder +47-22855295 +47-92803090 (mob) torbjorn.severinsen@ibv.uio.no Datamaskiner, IT-ansvarlig, Mac