English version of this page

IBV innkjøpsavdeling (IBV-INNKJ)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Blindernveien 31
0371 Oslo
Stedkode 152912

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Hinchcliffe, Christopher Innkjøper +47-22844446 christopher.hinchcliffe@ibv.uio.no
Mortensen, Steinar Avdelingsleder +47 22856752 +47 95217118 (mob) steinar.mortensen@ibv.uio.no
Svendsen, Gro Kind Ledende forskn.tekn +47 22844446 g.k.svendsen@ibv.uio.no