English

Studieavdeling (IBV-STUD)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Blindernveien 31
0371 Oslo
Stedkode 152915

Ansatte

Listen inneholder 51 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andersson, Sarah Natalia Vitenskapelig assistent sarahnan@uio.no
Andreassen, Christer Anker Konsulent chrandr@uio.no
Bang, Therese Vitenskapelig assistent thereban@uio.no
Bryhni, Jenny Heyerdahl Vitenskapelig assistent jennyhb@uio.no
Bøkenes, Lise Rådgiver +47-22855628 lisebo@uio.no
Dahl, Malin Stapnes Vitenskapelig assistent malinsd@uio.no
Dale, Åsta Universitetslektor aastabd@uio.no
Edvardsen, Per Kristian Thoren Undvp u/gdkj.ped.utd pkedvard@uio.no
Engelstad, Mari Undvp u/gdkj.ped.utd marieeng@uio.no
Eriksen, Emma Falkeid Vitenskapelig assistent emeriks@uio.no
Fjelde, Markus Osaland Undvp u/gdkj.ped.utd markusof@uio.no
Fon, Mathias Undvp u/gdkj.ped.utd mathiafo@uio.no
Garvang, Even Undvp u/gdkj.ped.utd evengar@uio.no
Gjerstad, Tiril Andersen Vitenskapelig assistent tirilagj@uio.no
Grøtan, Kyrre Rådgiver +47-22857821 kyrregr@uio.no
Hansen, Stian Bakke Vitenskapelig assistent stianbha@uio.no
Haug, Nicolai Undvp u/gdkj.ped.utd nicoha@uio.no
Haugland, Jonas Undvp u/gdkj.ped.utd jonhaugl@uio.no
Hovet, Oda Undvp u/gdkj.ped.utd odasho@uio.no
Ingebrigtsen, Stian Eide Universitetslektor stianein@uio.no
Jakobsen, Sindre Bergan Undvp u/gdkj.ped.utd sindrbja@uio.no
Kalveland, Julie Universitetslektor juliekal@uio.no
Kinneberg, Vilde Bruhn Betjent vildeki@uio.no
Klaussen, Mari Vitenskapelig assistent maridk@uio.no
Kline, Simon Konsulent simonhk@uio.no
Labra, Antonieta Universitetslektor +47-22854538 labra@uio.no
Ladegård, Marie Kristine Undvp u/gdkj.ped.utd mariekla@uio.no
Larsen, Miriam Aarsund Undvp u/gdkj.ped.utd +47-41743744 (mob) miriaala@uio.no
Maurstad, Marius Filomeno Vitenskapelig assistent marimaur@uio.no
Mazzarella, Anna Virginia Black Seniorkonsulent - i permisjon +47-22857267 annamaz@uio.no Studieadministrasjon, Delstudier i utlandet, PhD, Internasjonalt samarbeid
Meyer, Pernille Undvp u/gdkj.ped.utd pernim@uio.no
Mitrovic, Dejana Undvp u/gdkj.ped.utd dejanam@uio.no
Mysterud, Iver Førstelektor +47-22858192 mysterud@uio.no
Nilsson, Anna Førstelektor +47-22859049 annanil@uio.no
Ronold, Eivind Undvp u/gdkj.ped.utd eivinron@uio.no
Rose, Carina Undvp u/gdkj.ped.utd carinmr@uio.no
Rugstad, Audun Konsulent audunrug@uio.no
Rørtveit, Torill Rådgiver +47-22857348 trortvei@uio.no Eksamen, Studieveiledning, Godkjenning, Studiekvalitet, Opptak, Studieadministrasjon
Sharma Humagain, Prabin Undvp u/gdkj.ped.utd prabinsh@uio.no
Siqveland, Anine Undvp u/gdkj.ped.utd aninesi@uio.no
Sørensen, Eva Undvp u/gdkj.ped.utd evamsore@uio.no
Tartanoglu, Can Hicabi Vitenskapelig assistent canht@uio.no
Teksum, Mia Undvp u/gdkj.ped.utd miadt@uio.no
Thorstensen, Helene Skjeie Vitenskapelig assistent helensth@uio.no
Tonjer, Lea-Rebekka Undvp u/gdkj.ped.utd learebet@uio.no
Torstensen, Ragnhild Grimm Undvp u/gdkj.ped.utd rrtorste@uio.no
Tu, My Hanh Rådgiver +47-22857274 myht@uio.no Biologi, Studieadministrasjon, Eksamen, Studieveiledning, Utlysninger, arbeidspraksis, Internasjonalisering
Vereide, Emilie Hernes Undvp u/gdkj.ped.utd emiliehv@uio.no
Werner, Even Vitenskapelig assistent evenwer@uio.no
Wilhelmsen, Ingrid Undvp u/gdkj.ped.utd ingriwil@uio.no
Ørmen, Torfinn Førstelektor torfinno@uio.no