English

Skolelaboratoriet i biologi (IBV-SKOLE)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Blindernveien 31
0371 Oslo
Stedkode 152916

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Nielsen, Ida Marie Johannessen Førstelektor i.m.j.nielsen@ibv.uio.no
Tsigaridas, Kristin Glørstad Universitetslektor +47 22856183 k.g.tsigaridas@ibv.uio.no Skolelaboratoriet i biologi