English

Studieavdeling (IBV-STUD)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Blindernveien 31
0371 Oslo
Stedkode 152915

Ansatte

Listen inneholder 34 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bjørnerud, Birgitte Vitenskapelig assistent birb@student.matnat.uio.no
Bruholt, Eirin Undvp u/gdkj.ped.utd eirinbru@student.geo.uio.no
Bruun, Jarle Universitetslektor jarle.bruun@ous-research.no
Bøkenes, Lise Rådgiver +47 22855628 lise.bokenes@ibv.uio.no
Børthus, Marisa Khanokwan Vitenskapelig assistent marisakb@student.matnat.uio.no
Dalhus, Bjørn Forsker +47 23070908 +4794411248 (mob) +47-94411248 bjorn.dalhus@medisin.uio.no Structural Biology, DNA repair
Danielsen, Veronica Undvp u/gdkj.ped.utd veronica.danielsen@fys.uio.no
Dyhre, Benjamin Vitenskapelig assistent bsdyhre@student.matnat.uio.no
Edvardsen, Per Kristian Thoren Undvp u/gdkj.ped.utd pkedvard@student.ibv.uio.no
Eriksen, Emma Falkeid Konsulent emeriks@student.ibv.uio.no
Fawad, Fatima Vitenskapelig assistent fatimaf@student.matnat.uio.no
Fjellheim, Hanne Johnsrud Konsulent h.j.fjellheim@ibv.uio.no
Fon, Mathias Undvp u/gdkj.ped.utd mathiafo@student.ibv.uio.no
Grøtan, Kyrre Rådgiver +47 22857821 kyrre.grotan@ibv.uio.no
Hjallar, Viktor Andreas Vitenskapelig assistent viktorah@student.ibv.uio.no
Ingebrigtsen, Stian Eide Universitetslektor stianein@student.matnat.uio.no
Jacobsen, Ella Helene Vitenskapelig assistent ehjacobs@student.matnat.uio.no
Kalveland, Julie Universitetslektor julie.kalveland@ibv.uio.no
Kinneberg, Vilde Bruhn Betjent vildeki@student.matnat.uio.no
Kline, Simon Konsulent simonhk@student.ibv.uio.no
Langlete, Jorun Vitenskapelig assistent jorulan@student.matnat.uio.no
Leithe, Edward Universitetslektor edward.leithe@ibv.uio.no
Maurstad, Marius Filomeno Konsulent marimaur@student.matnat.uio.no
Mazzarella, Anna Virginia Black Seniorkonsulent +47 22857267 a.v.b.mazzarella@ibv.uio.no Studieadministrasjon, Delstudier i utlandet, PhD, Internasjonalt samarbeid
Pedersen, Martine Myrsveen Førstekonsulent +47 22856339 m.m.pedersen@ibv.uio.no
Reinertsen, Vilde Vitenskapelig assistent vilderei@student.matnat.uio.no
Rugstad, Audun Konsulent audunrug@student.ifikk.uio.no
Rørtveit, Torill Rådgiver +47 22857348 torill.rortveit@ibv.uio.no Eksamen, Studieveiledning, Godkjenning, Studiekvalitet, Opptak, Studieadministrasjon
Semb, Gyri Flothyl Vitenskapelig assistent gyrifs@student.matnat.uio.no
Sletteng Garvang, Even Undvp u/gdkj.ped.utd evengar@student.ibv.uio.no
Sørensen, Eva Vitenskapelig assistent evamsore@student.ibv.uio.no
Tu, My Hanh Avdelingsleder +47 22857274 m.h.tu@ibv.uio.no Biologi, Studieadministrasjon, Eksamen, Studieveiledning, Utlysninger, arbeidspraksis, Internasjonalisering
Wilhelmsen, Ingrid Undvp u/gdkj.ped.utd ingriwil@student.ibv.uio.no
Yran, Elena Vitenskapelig assistent elenasy@student.matnat.uio.no