English

Finse forskningsstasjon (IBV-FINSE)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
0316 OSLO
Stedkode 152952

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Leslie, Erika Anita Senioringeniør, Finse alpine forskningssenter 22854589 90539240 (mob) 90539240 e.a.leslie@ibv.uio.no