English version of this page

Fytotronen (IBV-FYT)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Blindernveien 31
0316 Oslo
Stedkode 152961

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Eriksen, Aud Else Berglen Førsteamanuensis +47 22854688 90793310 a.e.b.eriksen@ibv.uio.no Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Bakkenært ozon, Fytotroner, Veksthusteknologi