Trygve Braarud spesifikasjoner

Bruks og fartsområde

Vanlig toktområde er Oslofjorden, Kattegat og Skagerrak.

Bruksområde - tokttyper er vanligvis undervisning og forskning, men brukes også til overvåking.

Hovedansvarlig skipper har god kjennskap til forskningsinstrumenteringen ombord og vil bistå brukerne i den utstrekning tjenesten ellers tillater det. Betjening av vinsjer og annet mekanisk utstyr overlates brukerne bare etter opplæring.