Trygve Braarud spesifikasjoner

Dekksplass og -utstyr

  • arbeidsdekk akter 42m2
  • vinsjer - hydrografivinsj, trålvinsjer
  • lettbåt med påhengsmotor (9,9 hk)

Kran/Winsjeutstyr

  • Hovedanker - 650 m/16mm wire + 2 ekstra ankere for 3 punkts oppankring
  • Dekkskran - Heila HLRM 10-3s 10,5 tm m/vinsj 500 Kg 100m 5mm wire
  • Trålvinsjer - Linnhart 2 t-1400m 10mm
  • Hydrografivinsj - Linnhart 0,3 t 800m 5mm
  • Sondevinsj - Linnhart 0,3 t 800m 7mm