Trygve Braarud spesifikasjoner

Grupperom

  • kommandobro - navigasjon, akustikk
  • messe - forelesning, kollokvering, briefing