Trygve Braarud spesifikasjoner

Kapasitet

  • dagstokt med inntil 32 personer ombord
  • døgntokt med 6 personer
  • fire lugarer